Rapportera spårbarhet av fisk

Nyheter Visma Business 14

Visma Business

Uppgiftsöversikten – Nu med summor och belopp

En av nyheterna i version 14.10 av Visma Business är möjligheten att kunna se en valbar summa i kombination med antalet rader i uppgiftsöversikten. Man kan t.ex. visa hur många order som är klara för fakturering samt se det samlade värdet av dessa, eller hur många öppna leverantörsposter och även en summa (t.ex. belopp).
 
Steg för steg:

 1. Skapa en ny uppgift genom att öppna valfritt fönster, t.ex. Försäljningsorder
 2. Gå till fliken fakturering
 3. Högerklicka i tabellen “Order” och välj “Skapa definition för uppgift”
 4. I dialogen väljer du ett namn samt vilken summakolumn som skall användas
 5. Gå sedan till fönstret för att administrera uppgiftsöversikt och tilldela företag och användare

I din uppgiftsöversikt behöver du ta fram en ny kolumn som heter “Summa” för att visualisera värdet. Detta gör du genom att trycka “CTRL + U”
 

 

Godkänn inköpsorder i Approval

Efterlängtad funktion i Approval, på webb eller mobil.
 
I version 14 av Visma Business kan du skicka inköpsorder för attest inom din organisation. Detta ger möjlighet till bättre kontroll och automatisering i inköpsflödet. Automatisk matchning av en inkommande faktura mot en redan godkänd inköpsorder sparar tid i din organisation.
 
 
 
 
 
 

Schemaläggning – Exakta intervaller på minuten

I senare versioner av Business har man kunnat schemalägga jobb via Administration → Schemaläggning.
 
Från version 14.10 kan man sätta mer precisa intervall. Kolumnen “Upprepning” har utökats med värdet “5. – Varje minut”, samt att man kan sätta ett värde i den nya kolumnen “Intervall”.
 
När Intervall-kolumnen inte är tom eller har värdet 1 utförs motsvarande Jobb var x minut, var x timme, var x dag och så vidare.
 
Om man t.ex. kombinerar värdet “5. – Varje minut” i Upprepningskolumnen med värdet 30 i Intervall-kolumnen så körs det Jobb man satt upp för schemaläggning var 30:e minut.
 

Smått och gott

Visma Business

Utökat stöd för borttag av personuppgifter
I version 14 av Visma Business har vi utökat stödet för att ta bort personuppgifter. I version 13.01 indtroducerades en behandling “Ta bort kund-/leverantörsdata” som aktiveras från aktörsregistret. Denna behandling kan nu också ta bort:

 • Kontakter för den raderade kunden/leverantören
 • Externa filer med referenser till dokumenttabellen
 • Kopior av orderdokument som lagrats som externa filer

Behandlingen “Ta bort kund-/leverantörsdata” har nu fått grundinställningar för Databevaringsperiod, Kundn. för anonymisering samt Leverantörsnr. För anonymisering. Dessa grundinställningar görs i företagsuppgifter och uppgifterna behöver därefter inte matas in varje gång behandlingen utförs.
 
Funktion för export och import av layoutmappar.
För dig som arbetar med layouter i Visma Business finns nu en ny möjlighet att enkelt exportera/importera innehåll från en mapp samt alla underliggande mappar och layouter.

Visma Document Center

 • Utökad flexibilitet i funktionen Autoflöde
 • Förbättrad visning av kreditfakturor i Visma.net Approval
 • Nya kortkommandon för ökad effektivitet
 • Utökad funktionalitet för kopiera/klistra in
 • Skapa ny leverantör automatiskt eller manuellt inne i Document Center.

Övrigt

 • Möjlighet att skicka räntefakturor via Autoinvoice
 • Bankavstämning med AutoPay (Pilotfas)
 • Parallella uppsätt – Standardlayouter
 • VB Länkar – Dela Interna Länkar med Kollegor

 

Teknik – Säkerhet är A och O

I de senaste versioner har Visma gjort ett antal tekniska uppdateringar och tester så VB nu har stöd för den senaste versionen av SQL Server plus att de ytterligare har och förstärkt säkerheten i och kring Visma Business produktlinje.
 
Stöd för SQL Server 2019
Från version 14.10 har nu hela produktlinjen stöd för SQL Server 2019.
 
Krypterad nätverkstrafik
I version 14.10 finns det möjlighet att kryptera trafiken mellan Visma Business applikationen och SQL Server.
 
Lösenordskryptering – databasanvändare
För att förbättra säkerheten har en ny lösenordskryptering för databasanvändare implementerats. Lösenordet i register- och konfigurationsfilerna uppdateras av installationsprogrammet enligt den nya krypteringsalgoritmen vid uppgradering.
 
SQL Server-drivrutin
SQL Server Native Client 11.0 har uppdaterats i Visma Business product line-installationskraven och används som standard i en ny installation och uppgradering.
 


 
Vill du veta mer om våra nyheter i Visma Business 14 och dess kringprodukter, kontakta gärna din kundansvarige eller Fredrik på nedan uppgifter.
 
Fredrik_kund/Fredrik Lindblad
+46 733 93 97 23
fredrik.lindblad@direktkonsult.se

Dela nyheten