Personalsystem: effektivisera administrationen kring tid, löner och fakturering

PAJP är ett webbaserat personalsystem som hjälper dig att hantera scheman, bemanning, vakanser och löner på ett effektivt och smidigt sätt. PAJP är ett effektivt och tryggt system som underlättar din vardag som personalplanerare.

Du, företagsledning och medarbetare –alla tjänar på att PAJP snabbar upp administrationen kring tid, löner och fakturering. God resursplanering och effektiv administration gör att marginalerna för hela verksamheten växer.

PAJP passar bolag i varierande storlek och bransch

Per Halvarsson Direktkonsult grundare

Dagens PAJP-kunder är minst sagt varierande vad gäller bransch, storlek och ägande.

 

Det som förenar dem är ett gemensamt behov av överblick,kontroll och förenklad administration.

 

Min favoritfunktion i PAJP är att systemet håller koll på alla avvikelser, alla beräkningar av tillägg och kontroller mot kollektivavtalet.

 

Det minskar den tid man lägger på löneadministration och kunden kan lägga sina resurser på personalen istället för på administration.

Per Halvarsson, PAJP-utvecklare

Pajp Tidrapportering – för effektiv hantering av tid

Glöm Excel – Pajp är ett rationellt, säkert och prisvärt tidrapporteringssystem som fungerar för hela personalen. Med en hög grundfunktionalitet finns dessutom ett antal tillval om så önskas. Du får alltid det PAJP du behöver!

PAJP Tidrapportering har en mycket hög grundfunktionalitet för hantering av personal och tid

 • tidrapportering
 • närvaro, frånvaro
 • löneunderlag och attest
 • personalliggare
 • rehabhantering
 • uppföljning av projekt, lönekostnader m.m.
 • rapporteringsfunktioner

Pajp Schemaläggning – effektiv schemaläggning sparar pengar och minskar stressen

Pajp Schemaläggning hjälper dig att skapa, uppdatera och följa upp scheman som tar vara på personalens kompetens och arbetstid. Pajp ser också till att lagar och avtal följs.

 • individuella scheman
 • personalplanering
 • bemanningsbehov per kompetens och tidsenhet
 • gruppscheman
 • önskemålshantering
 • rehabhantering
 • kontinuerlig kontroll mot kund- och kollektivavtal

PAJP Arbetsuppdrag – dynamisk uppdragsplanering

PAJP är ett komplett system för uppdragsplanering. Systemet ser till att allt löper smidigt, rätt man är på rätt plats till minsta möjliga kostnad. PAJP Arbetsuppdrag ger dig full kontroll över alla uppdrag och effektiviserar planeringen av dem.

 • schemaläggning av arbetsuppdrag per kompetens
 • uppdrags- och uppgiftsplanering
 • komplett vakanshantering:
  – sjukläggning
  – rangordning av ersättare utifrån kostnadskriterier
  – tillsättning av ersättare med ett klick
 • semesterplanering
 • individuell uppdragshistorik och spårbarhet
 • personalstatistik och tidsuppföljning

Några exempel på Personalsystem PAJP-kunder

Se fler kunder