Anpassade lösningar för affärssystem

Affärssystem: integrationer, nyutveckling eller anpassningar. Direktkonsults egna produkter, bättre system för bättre affärer helt enkelt. Vi har egen utvecklingsavdelning med stor erfarenhet av integrationer mellan såväl Visma Software som egenutvecklade eller tredjepartsapplikationer.