Hitta rätt systemlösningar för din branch

Våra konsulter som jobbar med branschlösningar har mycket god kunskap och förståelse för hur just din bransch fungerar. Vi är branschspecialister och kan därför anpassa systemet till just din verklighet.

Branschlösningar för grossisterdigitalt lagersystem

System för grossister, partihandel och distribution. När du behöver ha kontroll över inköpsbehov och vill automatisera inköpsförslag utifrån lagernivåer.

Handel med stora volymer av varor, det är vår definition av en grossist. Du arbetar mycket medvetet med priser, avtal och täckningsbidrag på dina varor. Mesta möjliga förtjänst och så bra omsättning på lager som möjligt.

Läs mer >>>

 

Branschlösningar av IT-system för livsmedelsindustrinBidrag för spårbarhet av fisk

IT-system för livsmedelsindustrin kräver specifika branschlösningar med stöd för inköp, produktion och försäljningsprocesser.

  • Har du problem med att få rätt information märkt på dina etiketter och följesedlar?
  • Lägger ni mycket tid på manuell registrering och administration av information?
  • Ställer myndigheter krav som gör att dina processer blir ineffektiva och kostsamma?
  • Har du svårt att beräkna era produktionskostnader och vilka varor som är lönsamma?

Läs mer >>>

 

Affärssystem för tjänsteföretag

System för tjänsteföretag borde stödja kundservice, kundsegmentering och skapa möjligheter till smidig rapportering. Ett företag som tillhandahåller tjänster för sina kunder, som en taxiresa, kurser, tv-abonnemang eller städtjänster, är vår definition av ett tjänsteföretag.

  • Har du inte ett bra system för din kundservice att arbeta med?
  • Har din marknadsavdelning problem att segmentera era kunder och skapa rätt kampanjer?
  • Är det tidskrävande för dig att hantera ROT- eller RUT-rapportering?

Läs mer >>>

 

Just nu! tid- och projekt

Arbetar ditt företag med projekt? Se på våra branschanpasssade lösningar för projektdrivna verksamheter. Du kan testa Visma Project Manager gratis!