Branschlösningar av IT-system för livsmedelsindustrin

IT-system för livsmedelsindustrin kräver specifika branschlösningar med stöd för inköp, produktion och försäljningsprocesser.

  • Har du problem med att få rätt information märkt på dina etiketter och följesedlar?
  • Lägger ni mycket tid på manuell registrering och administration av information?
  • Ställer myndigheter krav som gör att dina processer blir ineffektiva och kostsamma?
  • Har du svårt att beräkna era produktionskostnader och vilka varor som är lönsamma?

Vi på Direktkonsult arbetar tillsammans med flera livsmedelsföretag, framförallt i fiskbranschen, och har mycket kunskap om processer och de utmaningar produkten har. Tillsammans med oss och våra partners kan vi erbjuda heltäckande lösningar för ert företags flöden, från inköp till att varorna är betalda.

IT-lösningar som förenklar era processer, utifrån era krav. Vi hjälper företag från förstudier till fulla lösningar för ekonomi- och logistik med fokus på effektivitet och kontroll.

Effektivisering, trygga processer och spårbarhet

Genom att arbeta med automatiserade processer och effektiva system kommer du få en trygghet och möjligheter att öka din förtjänst. Det handlar inte bara om produktionskedjan med rätt märkning, vi har effektiva lösningar för försäljningsprocessen, resultatuppföljning, projekthantering och tidrapportering.

Vi hjälper er med ett tydligt spårbarhetsflöde. Spårbarhet handlar om att spåra och följa alla livsmedel och ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan (livsmedelskedjan).

Krister Selenius, spårbarhetskonsult inom fiskeindustrin.
 
Telefon: 0720-801 489 E-post: krister.selenius@direktkonsult.se

 

Direktkonsulter hjälper er att välja rätt produkt och tjänst

Direktkonsult har erfarenhet inom processutveckling och konsulter som arbetar med att effektivisera sina kunders verksamhetsprocesser. Vi hjälper dig välja rätt produkt och tjänst som underlättar arbetet för ett livsmedelsföretag.

Digitala flöden för spårbarhet av livsmedel

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar

      Digitala processer för livsmedelsindustrin

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

Se nedan exempel på lämpliga produkter och tjänster:

Tipslänkar från Direktkonsult


Några exempel på Livsmedelsindustri-kunder

Se fler kunder