Hur väljer du rätt beslutstöd?

Det räcker inte att du har informationen i huset, du måste också kunna komma åt den från beslutstödsverktyget. Beslutsstöd handlar om att du ska ha rätt underlag för att fatta bra beslut i din verksamhet. Hur går det för din verksamhet? Vilka nyckeltal har du att följa? Oavsett storlek på ditt företag har du data att bearbeta och utnyttja genom till exempel smarta rapporter och dashboards.

Lösningar och verktyg för beslutsstöd i en stegrande skala

När du väljer lösning för att ge dig beslutsstöd, se på dina behov och sätt dina krav utifrån det. Vi på Direktkonsult har som idé att erbjuda lösningar och verktyg för beslutsstöd i en stegrande skala.

  • Enklare anpassade rapporter direkt i affärssystemet
  • Anpassade vyer och dashboards i affärssystemet
  • Integrerade mindre rapport- och dashboards till affärssystemet
  • Webbaserade rapportssystem med möjligheter att själv arbeta med design och hur de ska distribueras i ditt företag
  • Större verktyg som traditionellt hamnar under facket BI, med integrerad information från flera system och avancerad funktionalitet och anpassningar

Rapporter och budgetering direkt i webben med One Stop Reporting.

Med OneStop Reporting får du ett fullvärdigt BI-verktyg. Analysverktyget ger dig möjlighet att rapporter i webben för vismaeffektivisera den dagliga verksamheten och få fullständig översikt. Använd färdiga mallar eller skapa enkelt skräddarsydda rapporter, gör budget och analyser – allt byggt på relevanta siffror i Visma Business eller Visma.net – och delar dem sen med dina medarbetare via webben.

Läs mer >>>

 

Kraftfullt verktyg för budget och prognos med effectplan

Effectplan är systemet som tar organisationen från en konventionellt budgethantering till verksamhetsplanering där man arbetar mer med rullande prognoser som är aktivitetsbaserade. Effectplan ger organisationer en planeringslösning för sina finansiella och operativa krav. Effectplan är flexibelt, innovativt och kraftfull samtidigt som den är byggd för ”Self Service”.

Läs mer >>>

 

 

Våra konsulter hjälper dig att hitta beslutstöd som passar för din organisation

Genom vår kunskap har vi genom åren utvecklat rapporter till våra kunder. Men trenden med nya integrerade verktyg som vi enkelt kan koppla på affärssystemet gillar jag. Till exempel OneStop Reporting som är ett fantastisk rapportverktyg, speciellt för den som tidigare gillat skapa Excel-rapporter.

Att på några musklick sätta upp kopplingen mot till exempel Visma.net gör att steget till att börja använda systemet blir kort. Du kan direkt börja använda standardrapporterna eller bygga anpassningar utifrån dina behov med tillgång till hela affärssystemets information.

Fredrik Lindblad, Operativ chef Göteborg

Boka fri rådgivning