Hur väljer du rätt beslutstöd?

Det räcker inte att du har informationen i huset, du måste också kunna komma åt den från beslutstödsverktyget. Beslutsstöd handlar om att du ska ha rätt underlag för att fatta bra beslut i din verksamhet. Hur går det för din verksamhet? Vilka nyckeltal har du att följa? Oavsett storlek på ditt företag har du data att bearbeta och utnyttja genom till exempel smarta rapporter och dashboards.

Våra konsulter hjälper dig att hitta beslutstöd som passar för din organisation

Genom vår kunskap har vi genom åren utvecklat rapporter till våra kunder. Men trenden med nya integerade verktyg som vi enkelt kan koppla på affärssystemet gillar jag.

Till exempel One Stop Reporting som är ett fantastisk rapportverktyg, speciellt för den som tidigare gillat skapa Excel-rapporter.

Att på några musklick sätta upp kopplingen mot till exempel Visma.net gör att steget till att börja använda systemet blir kort.

 

Du kan direkt börja använda standardrapporterna eller bygga anpassningar utifrån dina behov med tillgång till hela affärssystemets information.

Kontakta Fredrik Lindblad på LinkedIn, försäljningsansvarig och affärsutvecklare på Direktkonsult   

Lösningar och verktyg för beslutsstöd i en stegrande skala

När du väljer lösning för att ge dig beslutsstöd, se på dina behov och sätt dina krav utifrån det. Vi på Direktkonsult har som idé att erbjuda lösningar och verktyg för beslutsstöd i en stegrande skala.

  • Enklare anpassade rapporter direkt i affärssystemet
  • Anpassade vyer och dashboards i affärssystemet
  • Integrerade mindre rapport- och dashboards till affärssystemet
  • Webbaserade rapportssystem med möjligheter att själv arbeta med design och hur de ska distribueras i ditt företag
  • Större verktyg som traditionellt hamnar under facket BI, med integrerad information från flera system och avancerad funktionalitet och anpassningar

Rapporter och budgetering direkt i webben med One Stop Reporting.