E- handelsplattformar för B2B

Lösningar för B2B e-handel efterfrågas av många men enligt senaste rapport som har tagits fram av HUI Research på uppdrag av Collector Bank ligger e-handel mellan företag långt efter e-handel riktad till konsumenter (källa).

Integrera affärssystemet med din e-handel

Genom att integrera affärssystemet med e-handelsplattformen så öppnas stora möjligheter till automatisering och bättre försäljningar. Kunderna får tillgång till lagersaldon och rätt priser samt att en order snabbare går från beställning till leverans – en nyckel till nöjda kunder.

För oss på Direktkonsult kan e-handel även vara beställningsportaler för B2B-affärer.

“De som tar täten i digitaliseringen av sina verksamheter får ett försprång som kan bli svårt för andra att knappa in på senare. Genom att digitalisera mer av den interna administrationen frigörs tid och resurser till att fokusera på utveckling av verksamheten istället, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.”

 

Våra konsulter vet vad som krävs för en bra e-handelsintegration

Johannes HalvarssonBeställningar B2B med kundinloggningar är en lösning vi har mycket erfarenhet ifrån. Det som oftast är svårast är prishanteringen, speciellt om du arbetar med kundunika priser. Du vill att din kund ska logga in och få just de priserna som ni har förhandlat fram.

Där är vi på Direktkonsult experter och vet vilka krav ställs på möjligheterna att integrera mot andra system via webb API mm. Och jag är övertygad om att integrationer kommer att vara avgörande för många företag när det kommer till e-handelsplatser för e- handel B2B.

Johannes Halvarsson, Försäljningsansvarig

 

Integrationerna är nyckeln

För att du ska få effektivitet och säkerhet i dina ordersystem så är integrationen nyckeln. Se till att all din grunddata administreras på ett ställe, vanligtvis i affärssystemet. Koppla samman systemen så att du till dina kunder kan presentera rätt priser, produktinformation och kanske även lagerstatus. Exempel på våra lösningar:

  • SÄLJA – Enkel orderhantering för säljare, även med kundinlogg och order för B2B-kunder.
  • Integrationer med e-handelsplattformar, till exempel Askås och Jetshop

Några exempel på E- handelsplattformar-kunder

Se fler kunder