Elektronisk fakturahantering

Med elektronisk fakturahantering kan ditt företag spara pengar och effektivisera arbetsprocesser på er ekonomiavdelning. Kostnaden idag för ett företag att endast skriva ut och posta en faktura kostar i snitt 25kr, då inte inräknat den manuella hanteringskostnaden av förfarandet. Att skicka en E-faktura kostar 2,50kr. Vilket väljer du?

Våra konsulter hjälper dig att automatisera fakturaflöden

Direktkonsult vismakonsult Visma AutoInvoice Hanna UhlnDet bästa med att arbeta elektroniskt med fakturorna är tidsbesparingen och att du kan automatisera processer.

Till exempel för Cedervall Arkitekter där vi skapat ett helelektroniskt flöde som även är integrerat med deras projektsystem.

-Visma Autoinvoice utställartjänst hanterar alla kundfakturor, ingen manuell hantering

-Visma Autinvoice mottagartjänst levererar alla fakturor direkt in till Visma.net för kontering och godkänning

-Visma Approval ger ett elektroniskt attestflöde av leverantörsfakturorna, effektivt och spårbart

Att jobba elektronisk är inte bara smart, det är krav för att följa med i framtiden.

Kontakta Hanna Uhlén på LinkedIn, affärssystemkonsult på Direktkonsult

Digitalisera fakturahantering

Digitalisera era fakturarutiner genom att låta era system hanterar utgående och inkommande fakturor. Med elektronisk fakturahantering ökar ni produktiviteten och avlastar ekonomiavdelningen, samtidigt som ni minskar kostnader och manuella steg. Du får:

  • Snabbare och automatiserade faktureringsrutiner
  • Full kontroll över dina attestrutiner och inkommande fakturor
  • Mobilitet, låt attestanter godkänna var de än befinner sig
  • Elektroniska arkiv, full spårbarhet över dina leverantörsfakturor

Vi på Direktkonsult arbetar med branschens bästa system för fakturahantering. Utifrån kundens behov av flöden och funktioner tar vi fram passande lösningar. Genom att använda oss av både Vismas tjänster och andra leverantörers produkter vill vi leverera enkelhet och kostnadseffektivitet i era faktureringsflöden.

Läs mer om e-fakutra med Visma Autoinvoice

Hur skapar du effektivare fakturaflöden med Visma Document Center?