Spårbarhet genom hela distributionskedjan

Idag ställs ökade krav på spårbarhet för olika branscher, både från myndigheter och konsumenter. Har du kontroll över var dina varor befinner sig? Vilken batch som har gått ut till vilken butik? När din produkt senast var inne för service? Behoven av spårbarhet kan vara många.

Med Visma Business och vårt system för spårbarhet får du full kontroll över dina produkter, från inköp till försäljning.

Direktkonsult kan spårbarhet

Vi på Direktkonsult kan logistik och spårbarhet och tillsammans med våra kunder har vi skapat lösningar som ger kontroll över såväl detaljerna som helheten.

Se nedan exempel på branscher som vi jobbar med idag:

  • Livsmedelsbranschen
    I livsmedelsbranschen ställs höga krav från såväl konsumenter som myndigheter vad gäller spårbarhet kring matens ursprung. Och eftersom varupartier ofta delas och slås samman i ett antal olika kombinationer är det inte alltid det lättaste att hålla koll på. Myndigheterna å sin sida ska värna såväl kontrollen av råvaror som konsumenternas behov

Läs om vårt verktyg SPÅRA>>>

  • Grossister
    Även inom andra branscher hanteras stora mängder produkter och ofta med komplexa logistikflöden. Det kan vara i form av renodlade plockordrar men också mer komplicerade monteringsordrar. Trots det behöver man kunna följa varje enskild produkt i varje del av processerna. Har du full kontroll över dina produkter?

Läs om Visma Business för grossister >>>

 

Våra konsulter hjälper dig med full spårbarhet av produkter

Daniel Johansson senior affärssystemkonsult Direktkonsult spårbarhet expertVi har en kund inom instrumentteknik som har full spårbarhet av sina tillverkade produkter. Eftersom deras produkter är inom sjukvården är kraven höga och deras instrument ska ges service inom ett givet intervall.

 

I Visma Business har vi full kontroll över var instrumenten finns för att kunna agera vid mydighetförfrågninar, vilka delar som sitter i instrumenten och vilka batcher som har köpts in.

 

Det finns en fullständig historik och det är enkelt för företaget att kommunicera med kunderna.

I grunden är principerna för spårbarhet densamma, oavsett vilken bransch vi verkar i.

Kontakta Daniel Johansson på LinkedIn, senior affärssystemkonsult