Spårbarhet genom hela distributionskedjan

Idag ställs ökade krav på spårbarhet för olika branscher, både från myndigheter och konsumenter. Har du kontroll över var dina varor befinner sig? Vilken batch som har gått ut till vilken butik? När din produkt senast var inne för service? Behoven av spårbarhet kan vara många.

Med Visma Business och vårt system för spårbarhet får du full kontroll över dina produkter, från inköp till försäljning.

Direktkonsult kan spårbarhet

Vi på Direktkonsult kan logistik och spårbarhet och tillsammans med våra kunder har vi skapat lösningar som ger kontroll över såväl detaljerna som helheten.

Se nedan exempel på branscher som vi jobbar med idag:

  • Livsmedelsbranschen
    I livsmedelsbranschen ställs höga krav från såväl konsumenter som myndigheter vad gäller spårbarhet kring matens ursprung. Och eftersom varupartier ofta delas och slås samman i ett antal olika kombinationer är det inte alltid det lättaste att hålla koll på. Myndigheterna å sin sida ska värna såväl kontrollen av råvaror som konsumenternas behov

Läs om vårt verktyg SPÅRA>>>

  • Grossister
    Även inom andra branscher hanteras stora mängder produkter och ofta med komplexa logistikflöden. Det kan vara i form av renodlade plockordrar men också mer komplicerade monteringsordrar. Trots det behöver man kunna följa varje enskild produkt i varje del av processerna. Har du full kontroll över dina produkter?

Läs om Visma Business för grossister >>>