Effektiva projekt med rätt verktyg och integrationer

Vår verksamhet på Direktkosult är projekt, och det är vardagen för många företag som arbetar med konsultation och service. Vi har många års erfarenhet av stöd för projekthantering och tidrapportering, allt för att effektivisera och förenkla flödet från en projektstart till fakturering.

Visma.net för tjänsteföretag

Vad kan ett bolag få av ett modernt affärssystem med integrationer.

   Visma.net för tjänsteföretag

   Vad bolagsägare kan utnyttja ett modernt affärsystem till.

Millnet och Visma.net ger effektiva projektflöden

“Integrationen mellan projektsystemet och affärssystemet är viktigt, och bestämma vilket system som ska vara master för data.

Jag var delaktig i projektet att integrera Millnets lösning Milltime och Visma.net för Cedervall Arkitekter. Genom att Cedervall sköter alla projekt i Milltime och att vi sedan överför faktureringsinformation och kundinformation i integraitonen till Visma.net skapar snabba och effektiva flöden. 

Från Visma.net skickar vi tillbaks statusinformation så att projektledarena har full kontroll över vad som debiterats kund. “

Kontakta Gabriella Hennings på LinkedIn, integrationskonsult 

 

Projektsystem och affärsflödenProjektflöde_arktitekter

Ett affärssystem måste samspela med de övriga system och verktyg som används av tjänsteföretag. Här är ett exempel på hur ett företags flöden kan se ut med hjälp av ett modernt affärssystem integrerat med projektverktyget.

 • Alla projekt administreras i projektverktyget och där sker även tidrapportering enkelt via mobilapp eller webb
 • Ett digitalt projektflöde där projektsystemet är integrerat med Visma.net. Alla kunder, ordrar och projekt skickas från projektverktyget in i Visma.net
 • Automatiserad hantering av betalningar och återrapporteringar till bank
 • Elektoniskt leverantörsfakturaflöde med attesteringar via Visma Approval
 • Återrapporteing till projektsystemet så projektledaren har fakturakopior och betalningsstatus.

Läs mer om effektiva processflöden för en projektstyrd verksamhet >>>

Frågeställningar för ett tjänsteföretag

Att hantera flera projekt på en och samma gång och med flera projektmedlemmar är en utmaning. Ett enkelt och tydligt projekthanteringssystem integrerat med affärssystemet är en viktig problemställning. Notera att de frågor som vi identifierat är även de mest förekommande i många tjänsteföretag.