AI i affärssystem

AI i affärssystemet skapar automatiseringar i processer

Affärssystem, Digitalisering, Effektivisering

Hur används AI i affärsystemet?

Idag dyker begreppet Artificiell Intelligens upp överallt i media och diskussioner. Är det farligt att robotisera systemet och låta en dator anaylsera och utföra moment? Hur kan man använda AI i affärssytemet?

Kommer AI att förändra dagens affärssystem?

Det finns många rutiner och uppgifter som kan automatiseras med AI, redan nu finns det AI i Vismas system och det kommer fortsätta utvecklas. Det handlar om att låta teknik underlätta och effektivisera arbetsuppgifter genom förenkling, automatisering och integration mellan olika system.

Rapporteringsfunktioner är ett exempel, där systemet kan ge signaler på bättre sätt genom intuitiva dashboards och larm om det uppstår affärsrisker eller trender som ska följas upp.

Insight_KPI

Computer Sweden skrev en artikel om ämnet. En exempel handlar om hur man med AI hjälper företag att sätta rätt pris på sina produkter.

Det handlar helt enkelt om att hjälpa företaget fatta bättre beslut när de prissätter sina produkter. Sätter de för höga priser går kunderna någon annanstans – sätter de för låga priser förlorar de pengar. Tidigare matade de in data från olika system i kalkylark för att kunna fastslå produktionskostnader. Baserat på historik och allmän kunskap försökte de sedan lista ut hur känsliga kunder var för prisförändringar och hur konkurrensen påverkade.

AI i Visma

Det har redan länge funnits funktioner i till exempel Visma Business och Visma.net vad gäller kalkylering och förslag. Inköpsmodulen till exempel där systemet ser på inställda parametrar för ekonomisk inköpskvantitet, miniminivåer på lager osv. Utifrån detta ger systemet förslag på vilka inköp som ska göras. Men det här kommer utecklas.

I framtiden kommer all den data som ligger i kärnprocesserna, i affärssystemets databas, utnyttjas mer och mer för att utföra uppgifter. Men mycket handlar om att man ska lita på sitt system. Tidigare har AI tagit stora steg vad gäller marknadsföring och kundvård, där konsekvensen av ett felbeslut inte blir så omfattande. Nu pratar vi om kärnprocesser där det är känsligare. Fortsatt kommer du som användare kunna välja vilka processer du behöver ha mer kontroll över och vilka du överlåter till systemet. Tillsammans med en duktig partner kommer det att ge stora effektiviseringsmöjligheter.

HAR DU EN ELEFANT I RUMMET?

Många företag arbetar ineffektivt med sina affärsprocesser. Är ditt ett av dem? Läs mer om Visma.net och hur du kan effektivisera din verksamhet.

Låt oss prata om det >>>

Läs mer om verktyg du kan integrera med ditt affärssystem >>>

 

/Fredrik Lindblad
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

Dela nyheten