Automatiserad-tidrapportering2

Automatiserad tidrapportering, Direktkonsult effektiviserar hanteringen av arbetstid

Effektivisering, Om Direktkonsult

Direktkonsult kan arbetstid, kollektivavtal och lön

Direktkonsult effektiviserar företags hantering av arbetstid. Med PAJP får du en automatiserad tidrapportering som också ger kompletta löne- och faktureringsunderlag. Det sparar mycket tid som kan användas till att jobba smartare – exempelvis med avvikelser och uppföljning. Och Direktkonsult är ett starkt stöd med bred kompetens och lång erfarenhet av HR-frågor som arbetstid, schemaläggning, kollektivavtal och lön.

Effektiviserade flöden

I de flesta företag är lönerna en betydande del av kostnaden, i många kanske till och med den största. Det finns alltså mycket pengar att spara på att åtminstone automatisera och effektivisera hanteringen av den arbetade tiden i ett företag. Och det gäller förstås oavsett storleken på företaget och vilken verksamhet man ägnar sig åt.

Automatiserad tidrapporteringDirektkonsult utvecklar PAJP, ett planeringssystem som underlättar det personaladministrativa arbetet. Idag är PAJP en modern molntjänst – tillgänglig där du är, alltid uppdaterad info och alltid senaste version av systemet.

Schemaläggning, personalplanering och bemanning i kombination med kollektivavtalshantering, skapar tillsammans ett löneunderlag som du exporterar direkt till valfritt lönesystem. Komplett underlag, med all info om när, var och vad som gjorts så att alla tillägg och eventuella avdrag kommer med, inklusive kostnadsställen och konteringar.

Med samma underlag, dvs den arbetade tiden med sina konteringar, kan du också skapa ett faktureringsunderlag som exporteras till ditt affärssystem.

Automatiserade flöden gör att du kan jobba smartare! Den tid som sparas på att alltid ha ett uppdaterat underlag för lön och fakturering, kan användas till andra effektiviseringar, utökade analyser eller kanske helt andra arbetsuppgifter.

Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan effektivisera er personaladministration genom att automatisera er hantering av personalens arbetstid.

Läs mer om PAJP

Dela nyheten