spårbarhet_fisk_jordubruksverket

Lös kraven som infaller 2019 på spårbarhet av fisk med bidrag från jordbruksverket

Effektivisering, Spårbarhet

Bidrag för spårbarhet av fisk från jordbruksverket

Företag i fiskebranschen som nu behöver ställa om verksamheten för att klara kraven på spårbarhetsrapportering till HaV kan söka bidrag från Jordbruksverket. Bidragen hjälper till att täcka omställningskostnader och de kostnader som utveckling av nya system för med sig för att kunna leva upp till de ändrade reglerna för spårbarhet och rapporteringen till HaV.

Förbättring av spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter är ett prioriterat område och EU-direktiven är grunden till Havs- och vattenmyndighetens krav och lösningar för spårbarhetsrapportering av partier.

Många av de företag som har ansökt har fått vänta en tid med att få sina ansökningar godkända men nu har de första utbetalningarna gjorts av jordbruksverket.

De pengar som finns i Havs- och fiskeriprogrammet ska användas för att:

 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
 • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.
 • Främja sysselsättningen.

Det finns fortfarande tid att göra ansökningar. Besök Jordbruksverkets hemsida för mer information.

Konsumenterna kräver spårbarhet av fiskeriprodukter

Från januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet till Havs- och vattenmyndigheten. Anledningen är både ett allmänt behov av en förbättrad kontroll av fisket och konsumenternas krav på information om fångsten och dess ursprung.

I princip omfattas alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats eller odlats i havet inom EU och som ska användas till humankonsumtion. Däremot ingår inte beredda fiskprodukter. Om du handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska du rapportera information om dina försäljningar till andra företag via det centrala IT-systemet hos HaV. Detaljister som säljer till slutkonsument omfattas inte.

Information om fisken ditt företag ska lämna

Det är en hel del information som partierna av fisk ska bära. Här är en sammanfattning av data som alla partier som omfattas av spårbarhetskraven ska bära:

 • Partiets identifikationsnummer
 • Fiskefartygets distriktsbeteckning och namn eller vattenbruksanläggningens namn
 • Fiskart
 • Fångstdatum/produktionsdatum
 • Mängden av varje art uttryckt i kilogram nettovikt och i förekommande fall (främst viltfångad lax) antalet individer
 • Produktform och beredningsform
 • Leverantörens (säljarens) namn och adress

Dessutom ska nedanstående konsumentinformation medfölja partiet i alla led:

 • Artens vetenskapliga namn och handelsbeteckning
 • Produktionsmetod, till exempel fångad eller odlad
 • Området för fångsten eller odlingen
 • Fångstredskap
 • Uppgift om produkten tidigare varit frusen
 • Datum för minsta hållbarhet

De nya kraven på rapportering kommer även påverka hela företagets processer och system. Det finns lösningar som underlättar övergången och gör ert företag både mer konkurrenskraftigt med effektivare arbetssätt. Vår lösning SPÅRAfisk gör rapporteringen smidig, oavsett vilket affärssystem du använder.

 Kontakta oss för mer information om hur vi på Direktkonsult hjälper företag att lösa spårbarhetskraven.

Läs om vår produkt SPÅRA och vilka möjligheter vi erbjuder för att lösa spårbarhetskrav och förbättra livsmedelsprocesser. 

/Markus Sulkupuro

Dela nyheten