regler-sparbarhet-fisk

De nya reglerna för spårbarhet av fisk prövas nu av EU-kommissionen

Spårbarhet

Regler för spårbarhet av fisk ska prövas av EU-kommissionen och de nya regler för spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter i Sverige kommer att börja först 2017, minst tre månader senare än planerat.

MS3_1400x300

Regler ska prövas av EU-kommissionen

I ett pressmeddelande från 14 september 2016 informerar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skälet till förskjutningen är att förslaget till föreskrifter ska prövas av EU-kommissionen.

Enligt HaV:s ursprungliga tidplan så skulle de cirka 300 företagen som omfattas av kraven börja använda systemet senast den 1 januari 2017. De skulle ha ansökt om att vara registrerade senast den 31 oktober 2016.

– Vi räknar med att ha ett slutligt förslag till föreskrift klart och anmälan skickad till EU inom någon vecka, säger Anders Bogelius.

– Senareläggningen medför att införandet av spårbarhet i Sverige förskjuts med drygt tre månader. Sista datum för ansökan om registrering ändras därför preliminärt till 1 mars 2017, och tid­punkten för när rapporteringen ska börja blir preliminärt 1 maj 2017, säger Anders Bogelius.

Pressmeddelande: Regler för spårbarhet av fisk införs först under 2017

regler-for-sparbarhet-fisk

Spårbarhetskraven förskjuts men konsumenten backar inte

Även om tiden för registreringen förskjuts så är det viktigt att komma ihåg: den framtida konsumenten kommer inte backa och vänta länge till!  Fiskebranschen, som andra branscher inom livsmedel, kan inte bromsa och blunda inför konsumenternas krav på spårbarhet.

Det är inte längre det lägsta priset som avgör fiskebranschens be or not to be: det är transparens i ursprungsfrågan och som är avgörande! Se inte spårbarhetskraven som en belastning som du kan skjuta på, se kraven som en möjlighet för konsumenten, handlaren, grossisten och fiskaren att skapa tryggare affärer.

För vi alla vill veta vad vi äter, eller hur?

Fler tips från Direktkonsult för spårbarhet

Dela nyheten