Sparbarhet-i-drift-maj-2017

Förlängd frysningsperiod för spårbarhetsföreskrifterna till april

Spårbarhet

Rapportering till HaV för spårbarhet av fisk

EU-kommissionen har beslutat förlänga frysningsperioden för föreskrifter om spårbarhet till och med den 18 april 2017. Föreskrifterna kommer inte att träda ikraft innan dess. Orsaken till förlängningen är att kommissionen i sin granskning kommit fram till att föreskrifterna i två avseenden inte helt är i överensstämmelse med EU:s bestämmelser om spårbarhet.

Konsekvensen av detta är att införandet av spårbarhetskraven försenas en tid framåt. Pilotprojeketet kommer fortgå men det kommer inte att införas för alla företag den 1 maj som det tidigare var sagt. Nu inväntar vi alla en ny tidplan för införandet av föreskrifterna.  Nu ska vi snart kunna följa fiskens väg från havet ut till butiken. Var kommer fisken ifrån?

När föreskrifterna träder i kraft ska alltså alla som köper fisk direkt från en yrkesfiskare eller en fiskodlare dela in fisken i partier och lämna en elektronisk rapport till HaV. Ett parti består av en art, som är fiskad eller odlad på en plats, och som tagits iland vid ett tillfälle. Det är en hel del uppgifter som ska rapporteras in, bland annat datum, geografiskt område, redskap, fartyg samt vem som köper fisken i nästa led. Det finns möjlighet för de som har mindre antal partier att använda sig av HaV:s webbtjänst men om du har många partitransaktioner att rapportera behövs ett automatiserat rapporteringssystem så som SPÅRA FISK. Kravet är att du dagligen rapporterar in dina partihändelser.

Bildresultat för spårbarhet fisk

Pilotföretagen

Direktkonsult arbetar för fullt med ett antal företag i pilotprojektet för att färdigställa systemen att kunna leverera rapporter. Det är en omställning i verksamhetsprocesserna och tar en del tid, vilket är viktigt att tänka på för de företag som ännu inte har startat sina processer. Var ute i god tid i er planering och kontakta oss leverantörer vid behov av hjälp. Från 1 mars ska alla som berörs av kraven registrerat sig hos HaV.

spara_tidslinje

Spårbarhetskraven gäller för all fisk och alla skaldjur som är av livsmedelskvalitet inom EU, däremot omfattar inte systemet beredda produkter som fiskpinnar och inlagd sill.

Hör gärna av er för en kostnadsfri rådgivning vad gäller kraven och vad vi på Direktkonsult kan hjälpa er med i en omställningsprocess.

fisk sparbarhet

Dela nyheten