Spårbarhet av livsmedel i Stockholms län

Föreläsning om spårbarhet av livsmedel i Stockholms Läns projekt

Om Direktkonsult, Spårbarhet

Stockholms kommuner satsar på spårbarhet

Nu tar kommunerna i Stockholms län ett krafttag mot att kontrollera spårbarheten av livsmedel. Samarbetet som kallas miljösamverkan Stockholm  har som syfte att att öka samarbetet mellan myndigheterna och öka kompetensen inom spårbarhetskontroller samt att förbättra livsmedelssäkerheten genom förbättrat system hos företagarna.

Vi på Direktkonsult blev inbjudna för att hålla ett föredrag om vår erfarenhet av spårbarhet och berätta hur vi arbetar med att hjälpa våra kunder med modernisering och digitalisering. Områden där vi har blivit experter. Våra erfarenheter och de lösningar vi byggt för att lösa spårbarhetskraven i fiskebranschen är direkt överförbara till andra livsmedel såsom kött och fågel.

Presentationen vi hade beskrev mycket av den situation vi möte ute hos grossister, ett system av dokument som manuellt förs och med efterrapportering på kontoret. Med vår lösning SPÅRA flyttar vi administration direkt ut till lagret och de som hanterar produkterna. Via handdatorer och pekskärmar registreras alla partier. Spårbarhetsrapportering vid inleverans, produktion och försäljning blir en naturlig del i processflödet och du har ett system som är uppdaterat i realtid.

Kontroller av spårbarhet av lamm, kyckling och Kalix löjrom

Stockholms Län kommer nu under våren och hösten arbeta med kontroller av spårbarhet. De kommer gå ut till detaljister och restauranger för att därifrån spåra bakåt i ledet. Var har varorna köpts in och har man rätt mängder. Därifrån ska man spåra till grossister och producenter. Ett arbete som tidigare inte har gjorts så utförligt.

Bakgrunden till projeket är ny lagstiftning (1337/2013) om ursprungsmärkning som inte har berörts tidigare i deras kontroller. Livsmedelsverket har mycket bra information att läsa om ämnet.

För de flesta livsmedel gäller att ursprunget ska anges om konsumenten annars blir vilseledd. En konsument får aldrig luras att tro att livsmedlet kommer från ett annat land, en annan stad eller annan region än vad det faktiskt gör. Ibland måste tillverkaren därför komplettera märkningen med uppgift om ursprunget. “

Det var väldigt spännande för oss att deltaga och höra vilka frågor som livsmedelskontrollanterna står inför och att de nya lagarna tillsammans med konsumenternas krav och medvetenhet gör att spårbarheten är väldigt viktig. Vi vill veta var maten kommer ifrån.

Visste du att om en restaurang skriver ut på menyn att köttet är svenskt så ska de kunna bevisa det för dig?

Två glada föreläsare!

Direktkonsult föreläser om spårbarhet
(Markus Sulkupuro och Krister Selenius)

Dela nyheten