Automatisk betalning

Alla pratar digitalisering, arbeta med uppföljning och dina avvikelser

Effektivisering

Vad betyder digitalisering?

Digitalisering är ett begrepp som hela tiden dyker upp. För oss som arbetar med affärssystem och alla processer och rutiner som ett företag utför så blir begreppet synonymt med till exempel elektronisk fakturahantering, minskad administration, automatisering och att man istället ska arbeta med uppföljning och avvikelser.

Visma har en bloggserie som handlar om Vismas digitaliseringsindex 2016 där det finns mycket trevlig läsning. I senaste inlägget är det fokus just på fakturor och vad effekten blir av en digitaliserad eller automatiserad process blir. Vi som är ute och hjälper företag som tar steget och köper tjänster och system för elektronisk fakturahantering ser den stora vinsten med de nya flödena. Mer tid till kärnverksamheten. Läs gärna mer om Vismas syn på digitalisering här >>>

visma_dce

Läste om hur Sverige ska ta vara på chansen och bli ledande i digitalisering på Digitaliseringsrådets hemsia.
“Om Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter behövs nyfikenhet, intresse och vilja. Det är inte längre en IT-fråga utan en bred utvecklingsfråga för att stärka samhällets chanser.”

Deras uppdrag är att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås. Där pratas det om vad digitalisering kan ha för effekter på klimatet, skulle utsläpp av växthusgaser minska med fler digitala lösningar? Intressant diskussion, vad kan vi ersätta med en digital lösning?

/Markus Sulkupuro

Till alla bloggposter

Dela nyheten