affarssystem i molnet

Beslutsstöd som en del av affärssystemet

rapporter och analys

Beslutsstöd till ditt Visma affärssystem

Ditt affärssystem är fyllt med kunskap och användbar data. Hur kan du se till att använda den informationen på bästa sätt för att styra din verksamhet och öka lönsamheten? Att arbeta med ett effektivt verktyg för beslutsstöd, som OneStop Reporting, kan vara en nyckel till framgång.

Sedan januari 2020 är OneStop Reportings molnbaserade lösningar för rapportering, budgetering och analys en del av Visma. För användare av våra affärssystem innebär detta en stor fördel vad gäller integration av beslutstöd med affärssystemet, och nya möjligheter till automatiskt uppdaterade nyckeltal som alla kan se, förstå och agera på.

Våra kunder använder OneStop Reporting för sina budgetprocesser, projektanalyser och lönsamhetsrapporter. Verktyget är integrerat med Microsoft Excel så att du har åtkomst till alla funktioner i OneStop Reporting, i tillägg till alla Excelfunktioner.

 • Skräddarsydda rapporter
  Skräddarsy rapporter för körning eller publicering på enklast möjliga sätt med “dra-och-släpp”-funktionalitet. Integration med Microsoft Excel.
 • Full kontroll över rapporteringsprocessen
  Automatisera rapporter genom att välja mall och vilket företag rapporten ska köras på, vem som ska få tillgång och när den ska köras och publiceras. Detta kan göras varje vecka, månad eller timme och levereras till flera mottagare om så önskas.
 • Koncernrapportering
  Konsolidera data från flera företag till en samlad rapport. Anpassa utseende och innehåll enkelt för bästa möjliga överblick.
 • Budgetering och prognoser
  Enkel, webbaserad lösning för budgetering och prognoser. Skapa, underhåll, hantera och övervaka budgetprocessen från början till slut med minimal manuell insats.

 

Anpassade rapporter online

Rapporteringsportalen och budgetformuläret levereras med en uppsättning standardrapporter och standardrapportpaket som görs med anslutning till moduler i ERP-systemet. Men OneStop Reporting har ett effektivt verktyg för att du själv ska kunna skapa anpassade rapporter med den data ur affärssystemet som du är intresserad av.

Report Designer är integrerat med Microsoft Excel så att du har åtkomst till alla funktioner i Report Designer, i tillägg till alla Excelfunktioner. Den här kombinationen ger ett unikt rapporteringsverktyg, där du skräddarsyr rapporter efter dina önskemål. Rapporter designas med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket gör det enkelt att utforma även de mest avancerade rapporterna på väldigt kort tid.

Vill du veta mer om OneStop Reporting? Tveka inte att kontakta mig för mer information eller för att boka in en webbdemo.

/Daniel Johansson – expert OneStop Reporting
+46 733 93 97 11
daniel.johansson@direktkonsult.se
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

 

 

Dela nyheten