När är det dags att byta affärssystem?

Affärssystem, Digitalisering, Effektivisering, Integrationer

Du vet att det är rätt tid att välja en ny ERP-lösning när …

Som konsulter får vi ofta frågor om när det är dags att byta ett affärsystem eller om det behövs en uppgradering. När är det dags kan man fråga sig? Vilka behov styr ett val av nytt system?

Jag har några skäl till att byta affärssystem:

  1. Processer i nuvarande lösning som hindrar verksamheten från att utvecklas
  2. Förbättra integrationerna
  3. Bättre stöd från partner och leverantör
  4. Städa anpassningar i äldre system och använda standardiserade processer
  5. Bättre värde utav systemet

Bättre integrationer i ett nyare system

Om du sitter med ett mindre eller äldre system så har du ofta inte samma möjligheter att koppla samman dina andra verksamhetssystem med affärsystemet. Idag är integration A och O. Du skaffar inte ett system som inte går att integrera på ett smidigt sätt. Nu när de flesta system har webben som plattform och API-kopplingar så förenklar det för programmerare och 3:e partsleverantörer att integrera sina unika lösningar med affärssystemet.

  • Du slipper att uppdatera data i många system
  • Du kan optimera ett orderflöde
  • Samla in data och producera rapporter

Stöd från partner eller leverantör

Ibland träffar vi företag som sitter i system som kan vara egenutvecklade eller utvecklade av en mindre aktör som idag inte finns tillgänglig för uppdateringar eller rättningar av fel. Företaget får i och med detta stora risker för stopp i systemet som kan bli oerhört kostsamma. Ett affärssystem ska inte vara personberoende för att drivas, du bör välja system med en säkerhet i en partner eller leverantör som kommer hjälpa dig när problemen dyker upp.

Vi på Direktkonsult arbetar med förvaltningsavtal med våra kunder där vi ger tillgång till en hel supportorganisation av certifirerade konsulter samtidigt som vi åtar oss att vara uppdaterade på kundernas system och processer. Då kan vi effektivt bistå i lösningar och systemutveckling.

Städa i dina anpassningar

Företag som har arbetat en längre tid i ett äldre affärssystem har ofta varit tvungna att utveckla unika lösningar, ofta beroende på att systemet inte har haft stöd för processen eller för att man har arbetat med taktiken att det är bättre att anpassa systemet i stället för att tänka om i arbetsprocesserna.

Att byta affärssystem är ett unikt tillfälle att evaluera arbetsprocesser. Det nya systemet kommer med lösningar som inte fanns tillgängligt tidigare, men det kanske kommer med arbetsrutiner som skiljer sig. Då behöver man se över hur man ska arbeta, går det att anpassa sig till systemets flöden? Ofta blir det både bättre och billigare.

Med Visma.net och Visma Business får du till exempel möjligheter att automatisera processer vilket sparar tid, men det kan innebära att företaget får nya rutiner på till exempel ekonomiavdelningen. Klarar man av att tänka nytt?

Få ut mer av ditt system

Möjligheter till effektivisering med nya rutiner och automatiseringsmöjligheter är ett stort skäl till att se på nytt och byta affärssystem. Vi kommer gärna ut till företag och gör en genomgång över dagens rutiner och hur ni skulle kunna arbeta mer effektivt, ett effektiviseringsmöte helt enkelt.

Inför mötet sänder vi ut lite frågor så även mötet blir effektivt, fyll i formuläret under länken här.

HAR DU EN ELEFANT I RUMMET?

Många företag arbetar ineffektivt med sina affärsprocesser. Är ditt ett av dem? Läs mer om Visma.net och hur du kan effektivisera din verksamhet.

Låt oss prata om det >>>

Läs mer om verktyg du kan integrera med ditt affärssystem >>>

 

/Fredrik Lindblad
Kontakta mig gärna på LinkedIn

 

Dela nyheten