Daglig partirapportering till HaV databas med full spårbarhet

SPÅRA FISK är en fristående lösning för fiskbranschen som garanterar daglig partirapportering till Havs och Vattenmyndighetens (HaV) databas med full spårbarhet. Och oberoende av vilket affärssystem ni använder är SPÅRA FISK länken mellan er verksamhet och HaV.

De nya kraven på partirapportering och märkning ställer stora krav på systemen och processer, vi arbetar tillsammans med er för hållbara lösningar.

Med SPÅRA-fisk får du en snabbare rapportering till HaV

Daniel Johansson senior affärssystemkonsult Direktkonsult spårbarhet expert“Eftersom SPÅRA är fristående kan vi hjälpa dig att koppla till tekniska hjälpmedel som minimerar tidskrävande manuell registrering vid inleverans, beredning och utleveranser för partirapportering.

 

Vi skapar en partibilaga. Ett viktigt krav från Hav och Vatten är att man ska leverera en bilaga med partiinformation som tillägg till din följesedel. Den har du möjlighet att skriva ut direkt via SPÅRA.

 

Vi löser märkning och etiketter, tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi er till ett bra system för vågar och märkning.”

Kontakta Daniel Johansson på LinkedIn, spårbarhetskonsult

SPÅRA FISK och Visma Business

Tillsammans med Visma Business får du ett helt system för er verksamhet. Vi har färdiga processer integrerat i affärssystemet vad gäller all hantering av partier. Vi har ett flertal kunder som använder denna lösning och har ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde för inköp, produktion och försäljning.

Lösningen kan kompletteras med exempelvis:

  • Streckkodsläsare
  • Etikettutskrifter
  • Bilaga med partiinformationen

SPÅRA FISK integrerat med befintligt affärssystem

Har du ett befintligt affärssystem? Då kan vi tillsammans integrera spårbarhetsrapporteringen till de processflöden du har i systemet. Vid hantering av inleveranser, produktion och utleveranser ska partitransaktioner rapporteras till Hav & Vatten.

Hav och Vattenmyndighetens pilotprojekt

Direktkonsult har arbetat med spårbarhetslösningarna under en lång tid och ingår tillsammans med ett flertal företag i Hav och Vattenmyndighetens pilotprojekt. Berörs du av reglerna? Gör vårt test

Pågående projekt från Direktkonsult och SPÅRA FISK är exempelvis: Fiskexporten i Varberg AB och Stora Risten Fisk AB

Via webbservice-meddelanden kopplas SPÅRA FISK till ert affärssystem. SPÅRA FISK kommunicerar med Hav & Vattens databas, all partiinformation hämtas och lämnas automatiskt.

Fler tips från Direktkonsult för SPÅRA FISK


Några exempel på SPÅRA FISK-kunder

Se fler kunder