Boka möte

Garanterar daglig partirapportering till Hav och Vatten

Boka möte

Daglig partirapportering till HaV databas med full spårbarhet

SPÅRA FISK är en fristående lösning för fiskbranschen som garanterar daglig partirapportering till Havs och Vattenmyndighetens (HaV) databas med full spårbarhet. Och oberoende av vilket affärssystem ni använder är SPÅRA FISK länken mellan er verksamhet och HaV.

Infograf SPÅRA fisk

 

Eftersom SPÅRA är fristående kan vi hjälpa dig att koppla till tekniska hjälpmedel som minimerar tidskrävande manuell registrering vid inleverans, beredning och utleveranser för partirapportering.

  • Partibilaga. Ett viktigt krav från Hav och Vatten är att man ska leverera en bilaga med partiinformation som tillägg till din följesedel. Den har du möjlighet att skriva ut direkt via SPÅRA.
  • Märkning och etiketter, tillsammans med våra samarbetspartners hjälper vi er till ett bra system för vågar och märkning.

Spårbarhet i fiskebranschen

De nya kraven på partirapportering och märkning ställer stora krav på systemen och processer, vi arbetar tillsammans med er för hållbara lösningar.

SPÅRA FISK och Visma Business

Tillsammans med Visma Business får du ett helt system för er verksamhet. Vi har färdiga processer integrerat i affärssystemet vad gäller all hantering av partier. Vi har ett flertal kunder som använder denna lösning och har ett effektivt och kvalitetssäkrat flöde för inköp, produktion och försäljning.

Lösningen kan kompletteras med exempelvis:

  • Streckkodsläsare
  • Etikettutskrifter
  • Bilaga med partiinformationen

Med Direktkonsults system SPÅRA FISK kan fiskaren lätt redovisa fångstens ursprung.

SPÅRA FISK integrerat med befintligt affärssystem

Har du ett befintligt affärssystem? Då kan vi tillsammans integrera spårbarhetsrapporteringen till de processflöden du har i systemet. Vid hantering av inleveranser, produktion och utleveranser ska partitransaktioner rapporteras till Hav & Vatten.

Via webbservice-meddelanden kopplas SPÅRA FISK till ert affärssystem. SPÅRA FISK kommunicerar med Hav & Vattens databas, all partiinformation hämtas och lämnas automatiskt.

SPÅRA fisk fångad i havet

Havet är ett fantastiskt skafferi, nu är ambitionen att vi som konsumenter ska kunna lita på den information vi får i butiken, var fisken kommer ifrån helt enkelt.

Fler tips från Direktkonsult för SPÅRA FISK

Direktkonsult utvecklar SPÅRA fisk

Hav och Vattenmyndighetens pilotprojekt

Direktkonsult har arbetat med spårbarhetslösningarna under en lång tid och ingår tillsammans med ett flertal företag i Hav och Vattenmyndighetens pilotprojekt. Berörs du av reglerna? Gör vårt test

Pågående projekt från Direktkonsult och SPÅRA FISK är exempelvis: Fiskexporten i Varberg AB och Stora Risten Fisk AB


Några exempel på SPÅRA FISK-case

Se fler case

Aktuellt