Adra Balancer – Snabbare, säkrare bokslutprocess

Stämmer ditt företag av hundratals, kanske tusentals balanskonton inför varje månadsavstämning?

Då känner du också till utmaningen att göra avstämningar under tidspress. Oavsett om du arbetar med kalkylblad, pärmar eller digital arkivering, så är det av central betydelse att bibehålla kontroll och överblick. Du behöver hela tiden ha all dokumentation på plats och en uppfattning om status för varje person och varje arbetsuppgift.
 
Det är här Adra Balancer kommer in och hjälper dig att trimma och digitalisera ekonomiarbetet, när bokföringen ska stängas varje månad. Balancer är programvaran som löser alla ekonomers utmaningar och behov för finansiell månadsavstämning.
 
Företaget Trintech som utvecklar Adra Balancer och Direktkonsult har ett samarbete kring Adra applikationer för företag som använder Visma.net affärssystem.
 
 

Adra Balancer Kundcase

Snabbare, säkrare bokslutprocess

   Clas Ohlson gör det redan

   För sju år sedan gjordes all avstämning på Clas Ohlson med papper och penna, en uppgift som slukade allt mer tid för personalen. I dag gör de avstämningarna med hjälp av bokslutslösningen Adra by Trintech.


 

Fördelar med Adra Balancer

Ökad produktivitet

Avstämningsriktlinjer och procedurer för varje avstämningstyp och konto är tillgängligt– oberoende av medarbetarnas geografiska placering – så att varje enskild person känner till när och hur deras arbete ska utföras. Därmed elimineras arbetsuppgifter som lätt leder till fel, så att medarbetarna istället kan koncentrera sig på avstämning och godkännande. Utöver den frigjorda arbetstiden hjälper automatiseringen av denna nyckelprocess också till att sänka utskriftskostnaderna betydligt.
 

Överblick i realtid

Adra Balancer ger dig hela tiden direkt insyn i status för avstämningen, hur den förbereds och fortlöper. Detta omfattar de olika rollerna för förberedande, godkännande och granskning, samt även riktlinjer och process för avstämning.
 

Snabbare stängning med färre risker

Genom att stängningsprocessen i slutet av månaden trimmas och digitaliseras kan Adra Balancer hjälpa till att förkorta hela processen med flera dagar. Samtidigt undviks det vanliga kompromissandet mellan snabbhet och noggrannhet genom att efterlevnadskontrollen förenklas och de höga kraven på styrning av stängningsprocessen uppfylls.
 

Förenklad efterlenadskontroll

Balancer förenklar kontrollen av att lagar och regler efterlevs genom de avstämningsriktlinjer, konkreta procedurer samt fördefinierade aktiviteter, mot vilka avstämningarna ständigt kvalitetssäkras och godkänns. Detta sker ständigt, fram till de slutliga utgående balanserna. Programmet ger möjlighet till omedelbar spårning och skapar spårbarhet samt revisionshistorik. Detta är digitalt tillgängligt, även för intern- eller externrevision
 
 

Adra Balancer Spreadsheet

Fem anledningar till att kalkylblad är problematiska - och vad du göra åt det. (Eng)

   Fem anledningar till att kalkylblad är problematiska - och vad du kan göra åt det (Eng)

   Genom att utnyttja modern teknik kan du hantera ekonomiska processer på ett mycket mer effektivt sätt och med full kontroll. Detta kan i sin tur leda till högre data noggrannhet, mindre arbetsbelastning, lägre risk, effektivare och bättre användning av resurser och minskade kostnader.


 
 

Full kontroll över månadsavstämningen

Balancer ger dig full kontroll, från import och avstämningsförberedelse till slutligt godkännande och granskning. Alla information överförs till ett säkert digitalt arkiv – därmed behövs inga arkivpärmar och kopior. Under hela processen har du både överblick i realtid och tillgång till alla detaljer, oavsett om din uppgift är att förbereda, godkänna eller granska (som Controller, Risk Manager, Compliance Manager, internrevisor eller externrevisor) eller som ekonomichef.
 
 
Vill du veta mer om Adra balancer? Tveka inte att kontakta mig för mer information

Johannes HalvarssonJohannes Halvarsson

Tel. 031-93 97 48
E-post: johannes.halvarsson@direktkonsult.se
Kontakta mig gärna på LinkedIn