Digitala processer i företag – digitaliseringsindex 2019

Okategoriserade

Vet du vilka digitala arbetsprocesser vanliga och återkommande tidstjuvar i ditt företags vardag? Årligen tar Visma fram ett digitaliseringsindex där svenska ekonomichefer intervjuas och ger en bild av hur långt man kommit i utvecklingen av digitala processer inom företag. Hur bra går digitaliseringen i Sverige? Testet görs i alla länder där Visma har verksamhet. Finland, Norge, Danmark och Nederländerna till exempel.

 

Digitaliseringsindex 2019

Hur digitaliserade är svenska företag?

   Vismas digitaliseringsindex 2019

   Läs mer om digitalisering och inspireras. Vad kan ditt företag förbättra och effektivisera?

 

Effekten av att digitalisera

Visma skriver att antalet företag som digitaliserat fullt ut är fortsatt få, men de ser ett tydligt samband mellan digitaliseringsgrad och lönsamhet. Vad är nycklarna till att smarta digitala processer i företag ökar lönsamheten?

För oss är digitalisering hos företag en möjlighet att skala bort arbetsprocesser och uppgifter som är stöd till kärnprocesserna. Alltså kan du som företag lägga mer tid på dina produkter och kunder istället för administrativa, manuella uppgifter. I Vismas index är det sju huvudprocesser som mäts. Vilka har ert företag digitaliserat?

 • Inkommande fakturor
 • Utgående fakturor
 • Automatisk betalning från betalningsförslag
 • Reseräkning till lön
 • Tidrapportering till lön
 • Attestflöde
 • Automatiskt uppdaterade nyckeltal

 

Resultatet av undersökningen

62,7 procent är årets totala Digitaliseringsindex, medianen för de sju frågorna som ställdes i undersökningen. Resultatet per process (som ger totalt index) exkluderar de som svarat att de inte använder den specifika funktionen. Detta för att ge en mer rättvis bild av hur långt företag kommit i sin digitalisering av respektive process. Och en tydligare bild av hur många som inte använder en viss process.

 

Visma har fokuserat på att se sambandet mellan att digitalisera och hur lönsamheten påverkas. Där är svaret att ju högre digitaliseringsgrad, desto högre lönsamhet. Årets resultat visar tydligt att verksamheter med en hög digitaliseringsgrad har högre lönsamhet per anställd.

 

Fråga om råd från experter

Många företag arbetar ineffektivt med sina affärsprocesser. Är ditt ett av dem? Användandet av affärssystem och lösningar för till exempel elektroniska fakturaflöden kommer att öka markant eftersom allt fler arbetsprocesser digitaliseras. Ett exempel är kraven om e-faktura vid offentliga upphandlingar gör att många företag behöver ta första steget in i den digitala världen.

Behöver du rådgivning för ditt företag? Söker du inspiration och kunskap om hur du skulle kunna effektivisera din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Jonas Svensson/Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn
0733 – 939 748

 

Dela nyheten