Frukostseminarie digitalisering Halland

Digitalisering, Om Direktkonsult

Kom och Lyssna på Direktkonsult och Visma som berättar varför digitaliserade företag i Halland har högre lönsamhet

Vi på Direktkonsult vill tillsammans med vår partner Visma bjuda in dig till en inspirerande frukost som ger dig inblick i framtidens affärssystem. Enligt Vismas Digitaliseringsindex 2019 har företag med en hög digitaliseringsgrad bättre lönsamhet och vi förklarar varför. Behöver företag i Halland mer digitalisering för att öka konkurrenskraften?

Några teman vi kommer att ta upp under frukosten:

  • Ju högre digitaliseringsgrad, desto högre lönsamhet. Varför är det så?
  • Ni har börjat digitalisera men “skyndar långsamt”. Hur kan ni ta nästa steg och digitalisera ytterligare?
  • Kan ett affärssystem verkligen effektivisera processer och skapa en förbättrad konkurrensförmåga?

 

Datum: 5 mars

Plats: WeSpace kontorshotell, Linjegatan 3D, 302 50 Halmstad

Tid: 07:30 – 09:00

 

Anmälan digitaliseringsfrukost

Hur digitaliserade är svenska företag?

 

Hur går digitaliseringen för företag i Halland?

Vismas Digitaliseringsindex har tagit tempen på svenska företags digitaliseringsmognad sedan 2016 och är den största undersökningen i sitt slag. Resultatet är slående. Till exempel har företag med ett digitaliseringsindex i spannet 50–75 ett medianresultat per anställd som ligger 353 700 kronor högre än företag som ligger i spannet 0–25.

Hur ser det ut för företag i Halland, är digitaliseringstakten tillräckligt hög? Vi kommer redovisa intressanta data över hur det ser ut i företag i regionen och vilka delar som behöver förbättras. Förhoppningsvis får ni med er kunskap och idéer till er verksamhet.

Seminariet leds av Pär Svärd – Visma Software AB och Jonas Svensson – Direktkonsult AB

 

 

Att mäta digitalisering

För fjärde året i rad har vi mätt digital mognadsgrad hos svenska företag och presenterar resultatet ihop med våra insikter och tankar.

Det är skillnad mellan att använda digitala lösningar och att använda dem fullt ut. Takten som svenska verksamheter ställer om till ett digitalt arbetssätt är fortsatt långsam, vägt mot de uppenbara och bevisade fördelarna det medför.

Hur står sig företag i Halland och vilka möjligheter finns för ert företag att öka digitaliseringen? Vi ger er chansen att testa ditt företags digitala mognad under frukosten.

Checkar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar ger företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Läs mer >>>

Direktkonsult öppnar kontor i Halmstad

Direktkonsult har de nöjdaste kunderna i hela Vismas partnerled. Vi expanderar nu med nytt kontor i Halmstad och ser verkligen emot att träffa många spännande företag i Halland under 2020. Direktkonsult har, som en av Vismas äldsta partners, lång erfarenhet av affärssystem. Våra kompetenta konsulter arbetar med företag i många branscher och med vår djupa kompetens kan vi hjälpa kunderna att effektivisera och öka lönsamheten.

Läs mer om vår etablering >>>

 

Jonas Svensson/Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn
0733 – 939 748

 

Dela nyheten