digitalt lagersystem

Digitalisering frigör tid och resurser

Affärssystem, Digitalisering, Effektivisering, Visma Business

Region Norrbotten satsar på Bitlog WMS – digitalt lagersystem

Region Norrbotten är Sveriges till ytan största län, med ca 7500 anställda varav 550 i Division Service där Länsservice ingår. Region Norrbottens största uppdrag är att sköta länets hälsa och sjukvård. I samarbete med Direktkonsult fortsätter Region Norrbotten sin digitalisering och inför röststyrd lagerhantering med WMS Bitlog voice pick integrerat mot Visma Business. Allt för att spara tid som istället kan läggas på vård och omsorg  för alla de norrbottningar som någon gång i livet berörs av verksamheten. Exempelvis genom de över trettio hälsocentraler och fem sjukhus som finns till för dig när du blir sjuk.

2010 beslutade sig Region Norrbotten för att byta ut sitt befintliga affärssystem. Man ville hitta ett system och en leverantör som kunde ge support till hela verksamheten. Ett val som regionen uppger idag har sparat dem tid som kan användas på rätt plats och till rätt ändamål.

“Digitalisering av våra lagerprocesser frigör tid och resurser till våra vårdavdelningar. Utvecklingsarbetet går ständigt framåt och Region Norrbotten digitaliseras i en allt snabbare takt där Direktkonsult har en tydlig roll i utvecklingsarbetet”

– Daniel Vikström, verksamhetsutvecklare Region Norrbotten

Automatisering och effektivisering av förråd med Bitlog integrerat med Visma Business

digitalt lagersystem WMS Bitlog voice pick med röststyrning integrerat mot Visma BusinessFör Region Norrbotten är det viktigt att de administrativa arbetsuppgifterna aldrig får ta längre tid än nödvändigt, allt för att frigöra tid och resurser till de olika vårdinrättningarna.

Detta har lett till att man idag valt att implementera WMS systemet Bitlog integrerat mot Visma Business. Region Norrbotten får en lösning där hela lagerhanteringen kan utföras digitalt, och sparar därmed både miljö och tid.
För att maximera besparingen av tid ska man även börja jobba med Bitlog voice pick, ett ledande röstsystem där användaren läser upp alla instruktioner. Att rätt produkt plockas, säkras genom att en checksiffra som lagerpersonalen läser upp genom headset eller en smidig högtalare med inbyggd mikrofon. Med båda händerna fria, kan du plocka snabbare och öka effektiviteten.

Region Norrbotten jobbar även med att implementera Unifaun tillsammans med deras transportörer för att möjliggöra för samtransportering. Allt för att vi tillsammans ska hjälpa vår miljö men självklart för att spara tid och resurser till områden där de verkligen behövs!

Vill du veta mer om effektivisering av lagerprocesser? >>>

Ett affärssystem med funktioner efter behov och alla möjligheter till utveckling och effektivisering

Förutsättningarna för att detta arbete skulle kunna inledas skapades redan 2010 när Region Norrbotten beslutade sig för att byta ut sitt befintliga affärssystem. Valet föll naturligt på Visma Business som implementerades av oss på Direktkonsult och vi sköter fortfarande det dagliga förvaltningsarbetet med kontinuerlig support av lösningen, samt utveckling och utbildning.

Region Norrbotten använder Visma Business för att stödja ekonomi, redovisning, och inköpsprocesser samt generell lagerhantering. Något som Region Norrbotten valt att lägga extra vikt vid är att alltid ha full kontroll på de olika förråden ute på hälsocentren samt sjukhusen.

1. Personalen scannar streckkoden i ett specifikt förråd, då skapas fördefinierade plocklistor ur Visma Business.
2. De fördefinierade plocklistorna sätts med hjälp av en intern behovsanalys före registrering av avdelningen i Visma Business.
3. Automatiska kontroller av ordern utförs av systemet.
4. Förråden fylls på i enhetlighet med plocklistorna som löpande uppdateras efter behov.

Det här flödet kommer man nu kunna effektivisera ännu mer genom att det elektroniska lagersystemet Bitlog Voicepick implementeras. Det kommer förbättra plock och säkra servicegraden till kunderna. All tidsbesparing är ökad tid för vård och omsorg.

”Tillsammans för Norrbotten – Bästa livet, Bästa hälsan”

Jonas digitaliserar

 

 

Dela nyheten