Direktkonsult – Årets Tillväxtpartner 2021

Bra teamlevarans med erfarna konsulter

Årets Tillväxtpartner 2021 är just vad man kan tro, den Visma partnern som växt mest under 2021. Det är vi såklart oerhört stolta och hedrade för. Speciellt då 2021 har varit ett år blandat mellan hopp och förtvivlan. Hoppet segrade hos Direktkonsult och vi lyckades att växa med hela 46% med våra molntjänster mellan 2020 och 2021.

Det finns många nyckelfaktorer till att vi kan växa med den hastighet vi gör, men framför allt handlar det om en bra teamleverans med erfarna konsulter som involveras i hela säljcykeln från presale och demo till att aktivt arbeta tillsammans med säljarna i slutskedet för att hjälpa våra blivande kunder till en lösning som passar just dem. Det tror vi är en vinnande strategi i det långa loppet.

Ytterligare en faktor är att vi ständigt försöker utbilda, visa och leda våra potentiella kunder i rätt riktning när det kommer till kraften med våra affärssystem och vårt erbjudande. Det gör vi genom vår hemsida, på sociala medier, med webinar och liknande. På så vis får vi en ständig dialog med våra blivande kunder redan innan implementeringsprojekten tar sin fart vilket leder till en bra grund att stå på i det inledande skedet.

Ett stort tack till priset som ”Årets Tillväxtpartner 2021” riktar vi inte bara till våra medarbetare och deras ständiga förmåga att leverera på ninja-nivå utan även till Visma som är en ypperlig högerhand att ha vid både nya som befintliga projekt.