Förbättrad kvalitet ökar kundnytta

Med smart effektivisering av arbetsflöde ökar ditt företag kundnytta och anställdas välbefinnande.

Att automatisera sina processer är ett viktigt steg för att få ett effektivare arbetsflöde. Direktkonsult hjälper dig att trimma in Visma Business och med funktioner som exempelvis ordermatchning, webbaserat fakturaflöde och elektronisk fakturering kommer dina fakturaflöden, din lagerstyrning och din dokumenthantering bli effektiva och tidsbesparande.

Automatiseringen ger också kvalitetsförbättringar som förbättrade inköps- och försäljningsprocesser och datakvalitet. Glöm felberäkningar och ha koll på lagerstatus och utgifter, då kan du ge dina kunder korrekt information och därmed en bättre kundupplevelse.

Automatiserade funktioner och processer ger er möjligheter att utveckla era kärnprocesser. Du kan minska den administrativa bördan och arbetsdagen blir mer spännande.

Direktkonsult kan effektivisering

Vi på Direktkonsult kan arbetsflöde och effektivisering! Tillsammans med våra kunder har vi skapat lösningar som ger kontroll över såväl detaljerna som helheten. Se nedan exempel på branscher som vi jobbar med idag:

Grossistbranschen

Inom partihandel hanteras ofta stora flöden och transaktioner, vilket förstås skapar mycket administration. Ordermatchning är ett av de moment som kan göra stor skillnad för att effektivisera fakturaflödet – och sparar mycket tid och pengar. Hur mycket tid lägger du idag på återkommande manuella arbetsuppgifter?

Tjänsteföretag

Dagens tjänsteföretag fokuserar hårt på att ha en så slimmad administration som möjligt. Automatiserade flöden är avgörande för att kunna effektivisera administrationen och spara tillräckligt mycket tid som istället kan läggas på kärnverksamheten. Vilka moment är dina tidstjuvar?


Några exempel på Effektivisering-case

Se fler case