Energy Save

Energy Save

Energy Save är ett växande företag som levererar kostnadseffektiva och förnybara värme- och varmvattensystem. De är specialister på utveckling av värmepumpsbaserade systemlösningar med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

Utmaning

Energy Save satt i ett mindre flexibelt och svenskspråkigt affärssystem med många manuella processer och åtskilliga brygglösningar till kringsystem. Systemet var tungjobbat, kostsamt och svårt för medarbetarna i de andra länderna att förstå.

Lösning

Direktkonsult har fått förtroendet att leverera Visma Business till Energy Save, inklusive BI-verktyget OneStop Reporting (OSR). Systemet är även fullt integrerat med Brings lagersystem Logsoft. Man har numera;

  • En effektivare koncernredovisning och rapporthantering
  • Ett affärssystem som kan hantera flera språk
  • Ett verktyg för att hantera flera lager och en koppling till Energy Saves tredjepartslogistik
  • Ett affärssystem där man kan växa tillsammans med företagets expansion på Stockholmsbörsen

 

Energy Save

Effektivare Systemstöd med Visma Business & OneStop Reporting

      Effektivare Systemstöd med Visma Business

      Hur kan Energey Save arbeta i ett flerspråkigt system, ta ut alla nödvändiga rapporter och hantera lager och logistik på ett mer automatiserat och effektivare sätt?

Fakta

”Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet” – Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller, Energy Save

Kundansvarig