Visma.net - fördelar med molnbaserade affärssystem

För- och nackdelar med molnbaserade affärssystem, att tänka på

Digitalisering

Affärssystem i molnet

Dagligen arbetar vi  med att få ut budskapet om Visma.net och varför det är smart att lägga sitt affärssystem i en molntjänst. Fler och fler ser fördelarna, men vad är nackdelarna? Det är viktigt att se på sin verksamhet och fundera igenom vilka punkter som bör övervägas. Här nedanför är en kort sammanställning över fördelar och nackdelar med ett affärssystem i molnet.

Kontakta oss gärna för en diskussion eller om ni vill att vi sänder över en checklista till er som kan hjälpa er vidare i en förstudieprocess.

Visma.net - molnbaserat affärssystem

Fördelar Nackdelar
Kostnader
 • Förutsägbara kostnader över tid.
 • Billigare initial investering
 • Ingen investering i hårdvara så som en ny server.
 • Kan vara att systemet över en längre tid blir något dyrare än ett ERP-system du köper och installerar lokalt, bland annat beroende på antalet användare i din verksamhet.
Säkerhet
 • Datasäkerheten ansvaras av leverantören.
 • Datasäkerhet är i händerna på leverantören. Även om leverantörer lovar datasäkerhet kan en del företag inte, på grund av policy, tillåta detta.
Anpassningar
 • Erbjuder större stabilitet och kontinuerliga uppdateringar från leverantören som ett resultat av mindre anpassningar.
 • Företaget kan komma med åsikter vad gäller önskemål om förändringar till leverantören.
 • Överlag ett mindre anpassningsbart system.
Implementation
 • Tid läggs på att systemet ska leverera data för uppföljning. Det läggs mindre tid för anpassningar av flöden.
 • Kortare implementationstid är ett resultat av mindre möjligheter till anpassningar.

Visma.net – ett äkta molnbaserat affärssystem

Det finns flera affärssystem på marknaden som kallar sig molnbaserade, ofta är det system som har vidareutvecklat sina tidigare lösningar till en molnbaserad variant. Visma har ett bra blogginlägg om vad ett äkta molnbaserat system innebär och riskerna med att välja ett system omarbetat från en serverlösning.

Läs här>>>

Fortfarande osäker? Hör av dig! Vi har lång erfarenhet av att driva och genomföra mindre och större IT- projekt med hjälp av fyrmodellen vilket uppmärksammades av Dagens Industri och Visma.

Lyckade IT projekt fyrmodellen

/Markus Sulkupuro

Dela nyheten