Direktkonsult hjälper dig att nå framtidens konsument

Framtidens konsument kräver att få veta var maten kommer ifrån

Spårbarhet

Fiskebranschen, som andra branscher inom livsmedel, måste vara beredda att träffa framtidens konsument som ställer krav på spårbarheten. Konsumenternas krav på ett lägsta jämförpris får idag hård konkurrens av ursprungsfrågan.

Vi vill helt enkelt veta vad vi äter, och till vilket pris det har nått oss. EU ställde 2011 utökade krav på spårbarheten som följd av det nya informationsbehovet, såväl ur miljösynpunkt som ur kvalitetssynpunkt. Havs- och vattenmyndigheten har valt att möta kraven på spårbarhet genom att införa ett centralt IT-system.

Tänk om…

När konsumenten frågar handlaren i den lokala fiskbilen var fisken kommer ifrån råder det inga tveksamheter kring hur situationen ska hanteras. En snabb scanning via mobilen, ett efterföljande pling och en handlare som sträcker fram skärmen mot konsumenten. Namnet på fiskebåten, positionering på en karta, fiskens art, fiskefartyg/vattenbruksenhet o.s.v. presenteras tydligt för en konsument som nu vet att ett säkert köp är i hamn.

Direktkonsult gör konsumenten trygg

Scenariot är inte längre en vision, det är verklighet. Havs- och vattenmyndigheten har valt att möta kraven på spårbarhet genom att införa ett centralt IT-system. Det gör det möjligt för förstahandsmottagare och grossister att elektroniskt utbyta information.

Med hjälp av Visma Business såg vi möjligheten att kunna erbjuda unika anpassningar för att på så sätt kunna utveckla branschen och tillfredsställa det allt växande informationsbehovet. Det handlar inte enbart om att generera en nöjd slutkund, utan även om att skapa en trygghet hos dig som handlare.

Läs även: Tydligheten blir ett försäljningsargument och Nya spårbarhetskraven är inte en belastning

Mer om Direktkonsults lösning “SPÅRA FISK”.

Dela nyheten