Fönsterdesign

I det här avsnittet går vi genom lite enklare fönsterdesign såsom att lägga till/ta bort kolumner, koppla tabeller m.m.