GDPR – Ett år kvar till nya dataskyddslagstiftningen. Vad är det som gäller?

Digitalisering, GDPR, Okategoriserade

Vad kommer nya dataskyddslagstiftningen GDPR ha för konsekvenser?

I maj 2018 kommer en ny dataskyddslagstiftning som kan få stora konsekvenser för hur vi alla hanterar personlig information. Det är en del av europeisk lagstiftning som i stort sett handlar om att ge individer mer kontroll över deras personuppgifter.

Många företag har redan idag startat sin kartläggning över konsekvenserna av den nya kommande lagstiftningen, vilka system kommer behöva förändras och vilka avtal ska skrivas om eller upprättas. När är jag ansvarig för personuppgifterna, när är jag ett ombud och vad ställer hanteringen för krav på mig?

Vad vi vet nu är att företag och marknadsförarna som använder de uppgifter som de samlar in från sina kunder – kommer att behöva ägna noggrannare uppmärksamhet åt grundläggande principer för bästa praxis när det gäller hantering av personlig information.

Med tanke på osäkerheten kring EU-lagstiftningen är det ganska svårt att försöka ta itu med de potentiella konsekvenserna av den planerade generaldirektivet (GDPR – “General Data Protection Regulation”). Jag gör ett försök att förklara vad du behöver börja arbeta med.

Vad betyder GDPR i praktiken?

Så, första frågan – vad är GDPR, och hur kan det påverka hur du hanterar de data du samlar in från dina kunder och sedan använder för att forma din marknadsföringskommunikation.

Här är några korta punkter av vad denna förändring av konsumenträttigheter kan betyda:

  • Företag blir ansvariga för att radera personuppgifter om individen säger att de inte längre godkänner att de används. Och i fråga om samtycke är det också möjligt att GDPR kommer att reglera så konsumenten väljer att medverka istället för att välja att inte medverka i marknadsföring och databehandling.
  • Profilering är ett annat område som kan se några stora förändringar, med möjligheten att aktiviteter som beteendeanalys i syfte att rikta annonser kan också kräva samtycke.
  • Vad än den slutliga GDPR-lagstiftningen säger i maj 2018 är det uppenbart att det kommer att vara en förändring, vi tvingas bli allt mer transparenta med kunder och medarbetare om vad vi gör med deras personuppgifter.

Sättet att få samtycke att fortsatt använda sig av kunduppgifter i marknadsföringen kommer att förändras, du vill ju kunna bearbeta dina passiva kunder. Agnes Hammarström, advokat på Delphi, gav det enkla rådet när hon föreläste på Direktkonsults kunddag, att skapa en kundklubb.

Det är endast ett år kvar tills lagen ska träda i kraft. Om du inte har börjat se över ditt företags rutiner och system så är det dags att ta tag i frågan. Det här är en fråga för varje företagsledning att arbeta med. För det är där frågan hör hemma.

Här är några bra länkar i ämnet:

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

https://dma.org.uk/gdpr

https://www.theregister.co.uk/2017/03/28/ico_fines_flybe_honda/

/Markus Sulkupuro

Dela nyheten