Förbättra er lönsamhet – En guide för tjänsteföretag

Idag är mer än åtta av tio nystartade företag i Sverige tjänsteföretag. Denna tillväxt skapar hård konkurrens och innebär nya utmaningar för etablerade företag inom tjänstesektorn.

Lönsamhet – Vilka 4 faktorer påverkar lönsamheten negativt?

 1. DÅLIG START
  • Problem i prissättning och försäljning
  • För många administrativa roller i förhållande till debiterbara
  • Onödiga kostnader och utfört arbete utan debitering
  • Avsaknad av produktifiering och arbetsprocesser
 2. DÅLIG AVSLUTNING
  • Manuell fakturering – kan leda till misstag och tar lång tid
  • Debiterbara timmar, fakturerbara utgifter och fasta avgifter saknas
 3. TRÖTTNAR PÅ VÄGEN
  • Låg beläggningsgrad
  • Utspridd och felaktig information tar upp mycket tid
  • Otillräcklig kontroll av projekt-kostnader och arbetstimmar
  • Felprioriteringar och dålig fördelning av uppgifter
 4. INGEN LEDNING
  • Kund- och projektlönsamhet följs inte upp
  • De anställdas effektivitet och faktureringsgrad följs inte upp
  • Långsamma reaktioner på föränd-ringar och problem i projekten
  • Avsaknad av helhetsbild, från försäljning till fakturering

Läs mer om hur du förbättrar din lönsamhet genom att ladda ner guiden nedan.

Guide - Förbättra er lönsamhet

Projekt för att förbättra företagets lönsamhet genomförs ofta för att generera snabba vinster och långsiktig konkurrenskraft. Det är inte ovanligt att företag kan minska kostnaderna med 15-20 procent och öka intäkterna med 10-15 procent. Denna guide riktar sig till dig som arbetar i projektform och debiterar per timme.

Högar av mynt med blomma ovanpå som symboliserar tillväxt