Hållbar lönsamhet ger konkurrensfördelar för smarta företag

Spårbarhet

“Hållbar lönsamhet” konkurrerar ut enkom ”lönsamhet”. Inget seriöst företag är intresserat av att bara tjäna pengar på kort sikt och det som en gång handlade om att ha ett gott samvete är idag en nyckelfaktor till framgång.

De ökade spårbarhetskraven inom fiskbranschen är därför en möjlighet som kommer att gynna de företag som tar bäst vara på den.

Hållbarhet är inte en trend utan en hygienfaktor

Anki Sundin, som är något så ovanligt som en näringsfysiolog med en business-aspekt, tar i sina föreläsningar och i sin blogg upp frågan om hållbarhet och lönsam business. Detta rör förstås inte enbart detaljistföretag som riktar sig direkt mot konsumenten.

Hallbar lonsamhet ger konkurrensfordelar

Ett trovärdigt hållbarhetsarbete förutsätter att alla led fram till slutkonsumenten förstår att det kostar mer att vara ohållbar än tvärtom. Den investering som idag görs för att leva upp till myndighetskraven på spårbarhet, kommer innebära att man ligger steget före de konkurrenter som väljer att inget göra.

Har ditt företag tagit klivet?

Dela nyheten