dashboard-affarssystem

Insights får ett facelift! – Nya flexibla rapporter

Beslutsstöd, visma.net

I dagsläget finns följande rapporter tillgängliga med ny funktionalitet men inom en snar framtid kommer även försäljningsrapporter adderas med ny funktionalitet.

  • Balans (Månadsvis)
  • Balans (Period)
  • Resultat (Månadsvis)
  • Resultat (Period)
  • Kundtransaktioner
  • Leverantörstransaktioner
  • Kundåldersanalys

De nya rapporterna baseras på mätvärden som består av grupper av konton som flexibelt går att definiera. Dessa mätvärden används direkt för att definiera de finansiella rapporterna. Genom att tilldela mätvärden till en mätgrupp beräknas värden på de finansiella elementen. Mätvärden representerar en grupp av huvudbokskonton som används vid beräkningar av finansiella KPI:er och resultat och balansrapporter. Som standard finns fördefinierade systemvärden, men det går även att definiera egna uppsättningar under ”Mappning av Mätvärden” under ”Konfiguration”. För att göra detta behöver man vara administratör av Insights. Precis som tidigare så kan man skapa rapporter på företagsnivå som administratör.
 

 
De nya rapporterna kan precis som tidigare användas i dashboards via element som även kan delas till andra användare.
 
För mer information, demo av ny funktionalitet eller hjälp med att komma igång så ta kontakt med vår Insights expert Niklas Svensson eller vår affärsutvecklare Jonas Svensson.
 
 
Niklas Svensson

Tel. 031-93 97 17
E-post: niklas.svensson@direktkonsult.se

 

 

Jonas Svensson

Jonas Svensson

Tel. 031-93 97 48
E-post: jonas.svensson@direktkonsult.se

 

 

Dela nyheten