Boka möte

Egen utvecklingsavdelning ökar effektiviteten med integrationer

Boka möte

Utvecklingsavdelning med stor erfarenhet av integrationer

Vi har egen utvecklingsavdelning med stor erfarenhet av integrationer mellan såväl Visma Software som egenutvecklade eller tredjepartsapplikationer. Vår utvecklingsavdelning löser de behov du har, integrationer, nyutvecklade lösningar eller anpassningar av befintliga lösningar för att skapa effektiva och automatiserade processer.

Direktkonsult har genom åren utvecklat och anpassat såväl våra partnerprodukter från Visma Software som egenutvecklade produkter och tredjepartsprodukter. Resultatet har inneburit integrationer mellan en mängd olika system och plattformar.

Integrationer mellan Visma Business och transportsystem som används inom speditionsbranschen är ett exempel. Integrationer mellan vårt eget personalplaneringssystem PAJP och Visma Business ett annat. Ett tredje exempel är den integration mellan Visma Business och Havs- och Vattenmyndighetens IT-system som vi tagit fram för fiskbranschen.

Digitala informationsflöden med integrationer mellan systemen

Koppla samman ditt affärssystem med andra systemlösningar för att få effektiva processer. Det kan vara allt från en webbshop till att du har integration mot ett fraktsystem.

Direktkonsult kan integrationer!

Vi på Direktkonsult har också löst många kunders behov av att koppla företagets nätbutik med affärssystemet. Det kan vara företag som valt hela vår integrerade lösning med Visma Zpider och Visma Business, eller de kunder som har en befintlig nätbutik som de ska koppla till Visma Business där alla artiklar, priser och lagersaldon finns.

Möjligheterna är många, vi har kunskaperna och erfarenheten att ta oss an mycket varierande integrationsprojekt!

Vill du vara en del av vårt team?


Några exempel på Integrationer-case

Se fler case

Aktuellt