Visa fiskens ursprung

IT-systemet redovisar fångstens ursprung, tryggare affärer för konsumenten

Spårbarhet

Skärpta rapporteringskraven för fiskens spårbarhet är snart ett måste. För att skapa en säker verksamhet krävs det att du har koll på din riktning, även när du är ute på djupt vatten. Med vårt nya IT-systemet kan du som fiskare snabbt och lätt redovisa fångstens ursprung och på så sätt bygga ett öppet samarbete med din grossist.

Vart styr du skutan?

Fiskaren lägger an med dagens lyckade fångst efter en lång dag till havs. Lådorna ska nu säljas snabbt innan det är dags att ge sig ut på en ny tur. Grossisten anländer för sitt dagliga inköp, men måste först säkerställa fångsten innan det är dags att lassa av. Utan tvekan plockar fiskaren upp sin handdator, skriver ut en streckkodsetikett och klistrar fast på lådan.

Streckkoden scannas av via fiskarens mobiltelefon för att sedan visas upp för grossisten som får en fullständig deklaration över fångstens ursprung.

Cirkeln är sluten

De nya spårbarhetskraven är inte en belastning på branschen, det är en möjlighet för konsumenten, handlaren, grossisten och fiskaren att skapa tryggare affärer. Läs mer om SPÅRA FISK, ett system som skapar bättre förutsättningar för fiskbranschen att säkerställa kvalitén och bidra till en minimerad miljöbelastning.

Berörs ditt företag av reglerna? Gör vårt test

SPÅRA-förstamottagare

Se även: Full spårbarhet på den fisk som fångas och Konsumenter ställer krav på fiskebranschen

Dela nyheten