Mama Hope i Nguzo

Mama Hope och Nguzo får årets julklapp

Om Direktkonsult

Nguzo – en partner till Mama Hope – får årets julklapp från Direktkonsult

Mama Hope är en ideell organisation som samarbetar med lokala ledare och verksamheter som Nguzo – med stora drömmar om att förbättra världen och planer för hur man vill påverka utvecklingen i rätt riktning. Nguzo Women & Youth Foundation startades av Aika och Mercy för att ge ungdomar de förutsättningar de själva saknade under sin uppväxt. Den sexualundervisning med undervisning om pubertet och utvecklingen mot vuxenlivet som vi i Sverige ser som självklar, saknas i Tanzania där Nguzo bedriver sin verksamhet. Genom att vända sig till både tjejer och killar, vill man lyfta tabun och möjliggöra fortsatt skolgång för alla. Det praktiska stödet är dock riktat mycket mot unga tjejer, exempelvis i form av information, trosor och mensskydd.

Ekonomiskt stöd är givetvis en förutsättning för att kunna driva verksamheten vidare, för Nguzo som för alla andra bidragsberoende organisationer. Via Mama Hope (där Lovisa Malmberg, dotter till en DK-medarbetare, jobbar och som har uppmärksammat oss på organisationens arbete) skickar vi årets julklappspengar till Nguzo och deras verksamhet i Tanzania.

Aika - grundare av Nguzo

Vill du veta mer, så kan du läsa om Mama Hope, deras verksamhet i Tanzania via Nguzo och grundaren Aika Nkyas berättelse om varför hon valde att starta Nguzo.

Och har du frågor du inte tycker att du får svar på – hör av dig till Direktkonsult. Vi ser till att Lovisa får dem och kan höra av sig till dig.

Dela nyheten