Krav om e-faktura vid offentlig upphandling

Digitalisering, e-faktura, Effektivisering, visma.net

Från den 1 April 2019 införs krav om e-faktura vid offentlig upphandling. Alla upphandlande myndigheter och enheter ska få alla sina fakturor skickade till sig elektroniskt. Detta enligt regeringens lagrådsremiss som överlämnades 1 februari. Detta till följd av nya EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling. De nya direktiven från EU medför att det blir en skyldighet för upphandlande myndighet att jobba med e-faktura som överensstämmer med de nya direktiven och standard som är framtagen.

För att omställningen inte ska bli för stor så föreslås att anpassningen till de nya reglerna gäller alla offentliga upphandlingar påbörjade efter 1 april 2019. Det föreslås även att en myndighet i Sverige ska få till uppdrag att ta fram informations och utbildningsmaterial. Detta ska sedan erbjudas alla upphandlande myndigheter samt leverantörer som levererar till offentlig sektor.

Visste du att du riskerar vite vid utebliven e-faktura?

Utöver förslaget om att alla upphandlande myndigheter ska få alla sina fakturor skickade till sig elektroniskt föreslås även viten för de leverantörer som inte följer mydigheternas krav om e-faktura. Leverantören ska följa de europeiska standarder för elektronisk fakturering om inget annat har avtalats mellan de båda parterna. SIS – Swedish standards institute, som var projektledare vid det svenska deltagandet inom den europeiska standardorganisationen CEN, har dessutom tagit fram fler standarder. Förutom de nya EU-direktiven tog de fram två XML-format som alla offentliga organisationer måste kunna ta emot. De har även tagit fram material som visar på hur standarden kan utökas och anpassas.

Varför är det då så viktigt med e-faktura?

Utöver att det blir ett lagkrav om e-faktura finns det stora ekonomiska samt miljömässiga incitament till att börja jobba med e-faktura. Enligt Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi kommer samhället i sin helhet spara 1,4 miljarder på att införa krav om e-faktura.

Lös krav om e-faktura med Visma.Net

krav om e-faktura

I Visma.Net ingår tjänsten Visma AutoInvoice, här kan du ta emot och behandla dina inkommande fakturor. Oberoende på vilket format fakturan kommer i tolkas den om automatiskt i Visma Autoinvoice. Likt bilden spelar det ingen roll om fakturan kommer med brev, PDF via e-post eller med just e-faktura som på bilden visas som XML. Du kan idag logga in på visma Autoinvoice och se om mottagaren använder sig av Visma Autoinvoice. Du kan även använda dig av Visma Autoinvoice för att skicka fakturor. Systemet kommer då hjälpa dig att omvandla fakturorna till det format de valt, återigen antingen brev, PDF eller e-faktura.

Attestera dina fakturor automatiskt med hjälp av Visma Autoinvoice. I Visma Autoinvoice kan vi hjälpa er sätta upp regler för hur erat attestflöde ser ut. När fakturan sedan kommer in kan den skickas ut automatiskt till berörda personer som kan godkänna fakturan direkt i mobilen. Du kan sitta hemma i soffan, på kontoret eller ligga och sola på semestern.

HAR DU EN ELEFANT I RUMMET?

Många företag arbetar ineffektivt med sina affärsprocesser. Är ditt ett av dem? Läs mer om Visma.net och hur du kan effektivisera din verksamhet.

Låt oss prata om det >>>

Jonas digitaliserar /Jonas Svensson
Kontakta mig gärna på LinkedIn

Dela nyheten