Vad våra kunder säger om oss

”Digitalisering av våra lagerprocesser frigör tid och resurser till våra vårdavdelningar. Utvecklingsarbetet går ständigt framåt och Region Norrbotten digitaliseras i en allt snabbare takt där Direktkonsult har en tydlig roll i utvecklingsarbetet.” – Daniel Vikström, Verksamhetsutvecklare Region Norrbotten