Kavat Vård personlig äldrevård med PAJP och Visma Business

Kavat Vård

Kavat Vård skapar underlag för sin brukarfakturering i PAJP och exporterar det därefter till Visma Business.