Boka möte

Ventilationsgruppen

Ventilationsgruppen

Direktkonsult och PAJP effektiviserar fakturering och projektuppföljning

Ventilationsgruppen behövde effektivisera sin faktureringsprocess och tidigarelägga sin projektuppföljning. All inrapportering av arbetad tid gjordes förut i efterskott och var mycket resurskrävande att sammanställa. Numera rapporterar personalen själv in sin arbetstid i PAJP och i samma ögonblick finns uppdaterade och sammanställda underlag för både fakturering, lön och projekt.

Läs mer om personalplaneringssystemet PAJP

Fakta

Direktkonsult hjälpte Ventilationsgruppen att effektivisera faktureringsflödet och projektuppföljningen

Produkter

PAJP

Tjänster

Effektivisering

Aktuellt