Ventilationsgruppen

Ventilationsgruppen

Direktkonsult och PAJP effektiviserar fakturering och projektuppföljning

Ventilationsgruppen behövde effektivisera sin faktureringsprocess och tidigarelägga sin projektuppföljning. All inrapportering av arbetad tid gjordes förut i efterskott och var mycket resurskrävande att sammanställa. Numera rapporterar personalen själv in sin arbetstid i PAJP och i samma ögonblick finns uppdaterade och sammanställda underlag för både fakturering, lön och projekt.

Läs mer om personalplaneringssystemet PAJP

Fakta

Direktkonsult hjälpte Ventilationsgruppen att effektivisera faktureringsflödet och projektuppföljningen

Verktyg

PAJP