Astrid Fiskexport

Direktkonsult hjälpte Astrid Fiskexport med effektiviserade processer och flöden med hjälp av Visma Business och integrerade spårbarhetssystem  SPÅRA.

Inom fiskbranschen skärps kraven vad gäller spårbarhet. För Astrid Fiskexport var detta en pådrivande faktor i valet av nytt affärssystem, då de interna administrativa processerna behövde förändras för att man skulle ha praktisk möjlighet att leva upp till de skärpta myndighetskraven.

Problem

Astrid Fiskexport har toppmoderna anläggningar, från fiskeflottan till mottagningsanläggning och kylfordon för transporterna. Allt för att säkerställa en obruten kedja från hav till kund. Samma obrutna kedja ska kunna följas i affärssystemet och också kunna rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten, här kallar vi det spårbarhet.

Lösning

Direktkonsult hjälpte företaget att möta de skärpta myndighetskraven inom fiskbranschen. Spårbarheten i affärssystemet ska alltså kunna rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten och Direktkonsult har utvecklat en helintegrerad modell för spårbarhet i Visma Business. Det innebär att man som användare bara arbetar i Visma Business med automatiserade funktioner för all rapportering till och från Hav & Vatten. Enkelt och effektivt!

”Vismas partner Direktkonsult har en kunskap om vår bransch som de andra leverantörerna vi jämförde med saknade och de var tydliga med hur projektet skulle genomföras. Det var en viktig faktor för vårt val”

säger Jessica Källbäcker, ekonomichef på Astrid Fiskexport, i ett pressmeddelande

Läs mer om SPÅRA, Direktkonsults lösning för spårbarhet i Visma Business.

Tips för att automatisera rapportering av spårbarhet till HaV

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar.

      Automatisera rapporteringen av spårbarhet

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

Fakta

För Astrid Fiskexport var effektivisering av interna processer och flöden en viktig del i valet av Visma Business. Och också en förutsättning för att kunna garantera den spårbarhet som myndigheterna kräver.

Bransch

Livsmedel

Kundansvarig