Leröy spårbarhet

Leröy AB

Spårbarhet ställer krav på processflöden. SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation för daglig partirapportering

Direktkonsult har arbetat för att lösa Leröys framtida behov för att leva upp till Havs och Vattenmyndighetens nya krav på spårbarhet och daglig partirapportering.

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation och de nya rapporteringskraven. Inom fiskbranschen skärps kraven vad gäller spårbarhet och senast den 1a januari 2019 måste alla aktörer i branschen dagligen rapportera partihändelser. För Leröy var detta en pådrivande faktor för att komplettera med nya system. De interna administrativa processerna behöver förändras för att man ska få praktisk möjlighet att leva upp till de skärpta myndighetskraven.

Spårbarheten i affärssystemet

Leröy arbetar dagligen för att säkerställa kundernas behov av hög kvalitet på råvaror. Spårbarhet är en naturlig och viktig del i detta. Allt för att säkerställa en obruten kedja från hav till kund. Samma obrutna kedja ska kunna följas i affärssystemet och också rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten, här kallar vi det spårbarhet. SPÅRA tillsammans med system för in/utleverans i Leröys produktionsmiljö kommer att förenkla processerna och skapa konkurrensfördelar.

Tips för att automatisera rapportering av spårbarhet till HaV

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar.

      Automatisera rapporteringen av spårbarhet

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

 

Fakta

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Leröy ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav och Vatten