Leröy spårbarhet

Leröy AB

leroy_puff

Spårbarhet ställer krav på processflöden. SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation för daglig partirapportering

Leröy erbjuder ett brett sortiment och har som målsättning att alltid ligga i framkant när det gäller att hitta nya och innovativa sjömatsprodukter.

Problem

Inom fiskbranschen skärptes kraven vad gäller spårbarhet och senast den 1:a januari 2019 skulle alla aktörer i branschen dagligen rapportera partihändelser. Leröy arbetar dagligen för att säkerställa kundernas behov av hög kvalitet på råvaror. Spårbarhet är en naturlig och viktig del i detta. Allt för att säkerställa en obruten kedja från hav till kund. Samma obrutna kedja ska kunna följas i affärssystemet och också rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten.

Lösning

Direktkonsult har arbetat för att lösa Leröys framtida behov för att leva upp till Havs och Vattenmyndighetens nya krav på spårbarhet och daglig partirapportering. Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation och de nya rapporteringskraven.För Leröy var detta en pådrivande faktor för att komplettera med nya system.

De interna administrativa processerna behöver förändras för att man ska få praktisk möjlighet att leva upp till de skärpta myndighetskraven. SPÅRA tillsammans med system för in/utleverans i Leröys produktionsmiljö förenklar processerna och skapar konkurrensfördelar.

 

Tips för att automatisera rapportering av spårbarhet till HaV

Hur kan man digitalisera och effektivisera arbetsprocesser samtidigt som spårbarheten garanteras? Läs mer om våra lösningar.

      Automatisera rapporteringen av spårbarhet

      Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

 

 

Fakta

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Leröy ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav och Vatten