Leröy spårbarhet

Leröy AB

Spårbarhet ställer krav på processflöden. SPÅRA FISK och Visma Business hanterar all partiinformation för daglig partirapportering

Direktkonsult har tillsammans med Datafångst arbetat för att lösa Leröys framtida behov för att leva upp till Havs och Vattenmyndighetens nya krav på spårbarhet och daglig partirapportering.

SPÅRA FISK och Visma Business

Direktkonsults system SPÅRA FISK och Visma Business hanterar all partiinformation och de nya rapporteringskraven. Inom fiskbranschen skärps kraven vad gäller spårbarhet och senast den 1a januari 2019 måste alla aktörer i branschen dagligen rapportera partihändelser. För Leröy var detta en pådrivande faktor för att komplettera med nya system. De interna administrativa processerna behöver förändras för att man ska få praktisk möjlighet att leva upp till de skärpta myndighetskraven.

SPÅRA tillsammans med system för in/utleverans i Leröys produktionsmiljö kommer att förenkla processerna och skapa konkurrensfördelar.

Spårbarheten i affärssystemet

Leröy arbetar dagligen för att säkerställa kundernas behov av hög kvalitet på råvaror. Spårbarhet är en naturlig och viktig del i detta. Allt för att säkerställa en obruten kedja från hav till kund. Samma obrutna kedja ska kunna följas i affärssystemet och också rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten, här kallar vi det spårbarhet.

SPÅRA – enkelt och med unik flexibilitet

SPÅRA FISK ger möjlighet till:
• En fristående lösning
• Automatisk hämtning av all partiinformation från HaV
• Integration med befintligt affärssystem
• Koppla streckkodsläsare, handdator, etikettskrivare och vågar
• Skriva ut dokument vid försäljning
Mer om SPÅRA FISK

Fakta

Direktkonsults system SPÅRA FISK och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Leröy ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav och Vatten

Bransch

Livsmedel