Atracco-reservdelar-med-effektiv-redovisning

Atracco AB

Direktkonsult förenklar Atraccos expansion genom automatiserade och effektiviserade rutiner

Atracco AB växer med fler och fler anslutna verkstäder. Tillsammans med våra erfarna process och systemutvecklare och Vismabusiness kan de fortsätta växa effektivt med struktur och kontroll över sin verksamhet, bland annat genom en strukturerad process för att sätta upp nya bolag i Visma Business. Visma Business har också integrerats med branschspecifika system för service och reservdelsförsäljning samt externt system för leverantörsfakturahantering.

Automatiserade faktureringsprocesser bidrar till en effektiv process utan manuell hantering från kundorder i webshop till genomförd kundinbetalning.

För att underlätta månadsbokslut och förenkla månadsrapportering har rapportverktyg och fördefinerade koncernrapporter utvecklats.

Läs mer om hur Visma Business kan effektivisera även din vardag.

Fakta

Direktkonsults arbete med automatiserade faktureringsrutiner och anpassade rapportverktyg har effektiviserat verksamheten för Atraccokoncernen.