NLL – Region Norrbotten

nll_puff

Region Norrbotten: kontroll över lager och orderhanteringen, integration med andra system.

Region Norrbotten är Sveriges till ytan största län, med ca 7500 anställda varav 550 i Division Service där Länsservice ingår. Region Norrbottens största uppdrag är att sköta länets hälsa och sjukvård. Tillsammans med Direktkonsult och Visma Business säkerställs materialtransporterna till regionens sjukhus och vårdcentraler.

Problem

Region Norrbotten, f.d. Norrbottens Läns Landsting, hanterar material via ett centralt lager. Där hanteras alla beställningar från alla enheter i landstinget. För Region Norrbotten är det viktigt att de administrativa arbetsuppgifterna aldrig får ta längre tid än nödvändigt, allt för att frigöra tid och resurser till de olika vårdinrättningarna. Det är ett stort flöde av varor på lagret och en komplicerad process och planering för att på ett tryggt och leveranssäkert sätt få ut varorna till kunden.

Lösning

Vi har tillsammans utvecklat logistikfunktioner och flöden i Visma Business samt integrerat flertalet av regionens verksamhetssystem med affärssystemet. Allt för att spara tid som istället kan läggas på vård och omsorg för alla de norrbottningar som någon gång i livet berörs av verksamheten.

Visma Business har kontroll över lager och orderhantering, men har också integrerats med andra system och tjänster som BitLog WMS. Ordrar läses in från andra system och Visma Business levererar ut varor med hjälp av anpassade tjänster för planering av transporter.

 

Region Norrbotten

Effektiva logistikflöden med Visma Business.

      Effektiva flöden för logistik

      Hur integrationer och automatiserade processer kan utveckla ett logistikflöde

 

Fakta

Direktkonsult har hjälpt Region Norrbotten att skapa en effektiv materialhantering med Visma Business

Arbetsprocesser

Lagerhantering

Kundansvarig