NLL – Region Norrbotten

Region Norrbotten: kontroll över lager och orderhanteringen, integration med andra system.

Direktkonsult har hjälpt till att skapa effektiv materialhantering.

Region Norrbotten, f.d. Norrbottens Läns Landsting, hanterar material via ett centralt lager. Där hanteras alla beställningar från alla enheter i landstinget. Visma Business har kontroll över lager och orderhantering, men har också integrerats med andra system och tjänster som BitLog WMS. Ordrar läses in från andra system och Visma Business levererar ut varor med hjälp av anpassade tjänster för planering av transporter.

Region Norrbotten

Effektiva logistikflöden med Visma Business.

      Effektiva flöden för logistik

      Hur integrationer och automatiserade processer kan utveckla ett logistikflöde

 

Fakta

Direktkonsult har hjälpt Region Norrbotten att skapa en effektiv materialhantering med Visma Business

Arbetsprocesser

Lagerhantering

Verktyg

Consignor

Kundansvarig