Nordic-On AB

Speditionsföretag behöver affärssystem som kan integreras med transportsystem för ökad effektivitet i processer och flöden

Nordic-On verkar som andra speditionsföretag i en hårt prispressad bransch, vilket gör effektivitet hos administrativa processer och flöden avgörande.

Det innebär att automatiserade flöden som gör information tillgänglig i flera system utan manuell hantering ger stora tidsvinster. Nordic-On har därför integrerat Visma Business med de två olika transportsystem som används i verksamheten. Företaget använder också Visma Document Center för att effektivisera sitt stora fakturaflöde. Dessutom har Direktkonsult hjälpt Nordic-On att skapa anpassade ekonomiflöden, exempelvis med periodiserade kostnader som följer uppdragen istället för en tidsperiod.

Läs mer om Visma Document Center Enterprise och hur du kan effektivisera fakturahanteringen.

Fakta

Direktkonsult har hjälpt Nordic-On att integrera transportsystem med Visma Business för ökad effektivitet i processer och flöden.

Bransch

Grossister