Taxi Göteborg

Taxi Göteborg

Integration med Visma Business för en automatisering av ekonomi- och verksamhetsadministration

Taxi Göteborg är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av en stor mängd åkare. Föreningen har också en mängd olika system i sin verksamhet, inte minst verksamhetssystem som taxametersystem och betalningssystem i alla bilar. Dessa har integrerats med Visma Business för en automatisering av ekonomi- och verksamhetsadministration.

Läs mer om hur Direktkonsult skapar integrationer mellan Visma Business och andra system.

Fakta

Direktkonsult har integrerat verksamhetssystem som taxametersystem och betalningssystem för alla bilar med Visma Business för ökad effektivitet