Astrid Fiskexport

För Astrid Fiskexport var effektivisering av interna processer och flöden en viktig del i valet av Visma Business. Och också en förutsättning för att kunna garantera den spårbarhet som myndigheterna kräver.

Astrid Fiskexport

Direktkonsult hjälpte Astrid Fiskexport med effektiviserade processer och flöden med hjälp av Visma Business och integrerade spårbarhetssystem  SPÅRA

Inom fiskbranschen skärps kraven vad gäller spårbarhet. För Astrid Fiskexport var detta en pådrivande faktor i valet av nytt affärssystem, då de interna administrativa processerna behövde förändras för att man skulle ha praktisk möjlighet att leva upp till de skärpta myndighetskraven.

Automatisera rapporteringen av spårbarhet

Hur spårbarhet och digitala processer kan utveckla företag

sparbarhet_fisk

Problem

Astrid Fiskexport har toppmoderna anläggningar, från fiskeflottan till mottagningsanläggning och kylfordon för transporterna. Allt för att säkerställa en obruten kedja från hav till kund. Samma obrutna kedja ska kunna följas i affärssystemet och också kunna rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten, här kallar vi det spårbarhet.

Lösning

Direktkonsult hjälpte företaget att möta de skärpta myndighetskraven inom fiskbranschen. Spårbarheten i affärssystemet ska alltså kunna rapporteras in till Havs- och Vattenmyndigheten och Direktkonsult har utvecklat en helintegrerad modell för spårbarhet i Visma Business. Det innebär att man som användare bara arbetar i Visma Business med automatiserade funktioner för all rapportering till och från Hav & Vatten. Enkelt och effektivt.

”Vismas partner Direktkonsult har en kunskap om vår bransch som de andra leverantörerna vi jämförde med saknade och de var tydliga med hur projektet skulle genomföras. Det var en viktig faktor för vårt val”, säger Jessica Källbäcker, ekonomichef på Astrid Fiskexport, i ett pressmeddelande.

Läs mer om SPÅRA, Direktkonsults lösning för spårbarhet i Visma Business.

Kontaktperson Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad
Operativ Chef Göteborg

0733 – 93 97 23
fredrik.lindblad@direktkonsult.se

Liknande kundcase

Logotyp Fisk Idag

”Den stora effekten är att jag numera har full kontroll på hela affären vilket har genererat i ökad lönsamhet”, – Emmy Bonnevier, VD på Fisk Idag.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp Energy Save

”Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet” – Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller, Energy Save.

 • OneStop Reporting
 • PAJP
 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma Business
Logotyp XOIL Sweden AB

Direktkonsult hjälper XOIL att hantera företagets helhetsflöde – från att en order läggs i SÄLJA, till en färdig faktura och en inkommande betalning.

 • SÄLJA
 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma Business
Logotyp Kvalitetsfisk AB

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Kvalitetsfisk ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav- och Vattenmyndigheten.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp PoolKungen AB

Integration Visma.net och Ongoing Warehouse för effektiv lagerhantering.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Supply i Sverige AB

Visma.net och automatiserade tjänster ger effektivare administration för Supply i Sverige AB.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Karlstads Universitet

Direktkonsult har nu ett samarbete med ämnet Informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet där vi kommer att leverera marknadsledande ERP systemet Visma.net.

 • Visma.net
Logotyp Mockberg

Med Direktkonsult och Visma.net har Mockberg nu fått en lösning där systemen är integrerade och där Vismas smarta lösningar för fakturahantering minskar manuell administration.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp JR Fenix Food Trading

SPÅRA i kombination med WMS-systemet MobilLager löser det manuella arbetet med produktions- och plockprocesser.

 • MobilLager
 • OneStop Reporting
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp MIAB

Direktkonsult hjälper MIAB att spara tid och pengar genom effektiv personalplanering och löneadministration

 • Pagero
 • PAJP
 • SÄLJA
 • Visma Business
Logotyp Cedervall Arkitekter

Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatiseringar av deras flöden genom integrationer med andra system.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Swelube AB

Swelube AB fokuserar på automatisering av flöden och mobil tillgång till information. Allt för en effektiv administration som bidrar till ökad lönsamhet.

 • SÄLJA
 • Visma Business

Redo att förenkla ditt affärssystem?