Energy Save

”Med Visma Business har vi idag mycket större flexibilitet” – Helena Wachtmeister, Financial and Business Controller, Energy Save.

Energy Save

Energy Save är ett växande företag som levererar kostnadseffektiva och förnybara värme- och varmvattensystem. De är specialister på utveckling av värmepumpsbaserade systemlösningar med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

 • Effektivare rapportering med OSR
 • System med flera språk för hela koncernen
 • Flera lager & integrerat tredjepartslager

Effektivisering av interna processer och flöden

Hur kan Energey Save arbeta i ett flerspråkigt system, ta ut alla nödvändiga rapporter och hantera lager och logistik på ett mer automatiserat och effektivare sätt?

energy save

Utmaning

Energy Save satt i ett mindre flexibelt och svenskspråkigt affärssystem med många manuella processer och åtskilliga brygglösningar till kringsystem. Systemet var tungjobbat, kostsamt och svårt för medarbetarna i de andra länderna att förstå.

Lösning

Direktkonsult har fått förtroendet att leverera Visma Business till Energy Save, inklusive BI-verktyget OneStop Reporting (OSR). Systemet är även fullt integrerat med Brings lagersystem Logsoft. Man har numera;

 • En effektivare koncernredovisning och rapporthantering
 • Ett affärssystem som kan hantera flera språk
 • Ett verktyg för att hantera flera lager och en koppling till Energy Saves tredjepartslogistik
 • Ett affärssystem där man kan växa tillsammans med företagets expansion på Stockholmsbörsen
Kontaktperson Nora Veress

Nora Veress
Kundansvarig

031-93 97 25
nora.veress@direktkonsult.se

Liknande kundcase

Logotyp Fisk Idag

”Den stora effekten är att jag numera har full kontroll på hela affären vilket har genererat i ökad lönsamhet”, – Emmy Bonnevier, VD på Fisk Idag.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp XOIL Sweden AB

Direktkonsult hjälper XOIL att hantera företagets helhetsflöde – från att en order läggs i SÄLJA, till en färdig faktura och en inkommande betalning.

 • SÄLJA
 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma Business
Logotyp Kvalitetsfisk AB

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Kvalitetsfisk ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav- och Vattenmyndigheten.

 • MobilLager
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp PoolKungen AB

Integration Visma.net och Ongoing Warehouse för effektiv lagerhantering.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Supply i Sverige AB

Visma.net och automatiserade tjänster ger effektivare administration för Supply i Sverige AB.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Karlstads Universitet

Direktkonsult har nu ett samarbete med ämnet Informatik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet där vi kommer att leverera marknadsledande ERP systemet Visma.net.

 • Visma.net
Logotyp Mockberg

Med Direktkonsult och Visma.net har Mockberg nu fått en lösning där systemen är integrerade och där Vismas smarta lösningar för fakturahantering minskar manuell administration.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp JR Fenix Food Trading

SPÅRA i kombination med WMS-systemet MobilLager löser det manuella arbetet med produktions- och plockprocesser.

 • MobilLager
 • OneStop Reporting
 • SPÅRA
 • Visma Business
Logotyp MIAB

Direktkonsult hjälper MIAB att spara tid och pengar genom effektiv personalplanering och löneadministration

 • Pagero
 • PAJP
 • SÄLJA
 • Visma Business
Logotyp Cedervall Arkitekter

Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatiseringar av deras flöden genom integrationer med andra system.

 • Visma Autoinvoice
 • Visma AutoPay
 • Visma.net
Logotyp Swelube AB

Swelube AB fokuserar på automatisering av flöden och mobil tillgång till information. Allt för en effektiv administration som bidrar till ökad lönsamhet.

 • SÄLJA
 • Visma Business
Logotyp Leröy AB

Direktkonsults system SPÅRA och Visma Business hanterar all partiinformation som krävs för att Leröy ska kunna leva upp till de nya rapporteringskraven från Hav och Vatten.

 • SPÅRA
 • Visma Business

Redo att förenkla ditt affärssystem?