Pro Train bemanning

ProTrain

Direktkonsult effektiviserar personaladministrationen för ProTrain

ProTrain AB är ett bemanningsföretag inom järnvägsbranschen som bemannar järnvägen i hela Sverige. De levererar utbildning av lokförare och erbjuder också bemanning för både person- och godstrafik. Verksamheten har funnits i 10 år och har idag ca 30 anställda.

Företaget har arbetat med PAJP i fem års tid, mycket för att personalen ska kunna tidrapportera dagligen eller efter en arbetsperiods slut. En effektiv personaladministration som ger full kontroll över arbetade timmar och faktureringen av dessa är oerhört betydelsefull.

För tidningen Resultat berättar ekonomi- och personalansvarig Anna Börjesson

– Vi är inte som ett vanligt bemanningsbolag, vi har inga timanställda utan alla har fast månadslön och kollektivavtal. Det ligger på oss att lyckas hyra ut personalen på heltid. De flesta är på långa kunduppdrag.

Att PAJP är en molntjänst ger också stor flexibilitet eftersom personalen har tillgång till systemet från vilken dator som helst. Inte oviktigt för ett företag vars personal ägnar all sin arbetstid åt att resa land och rike runt! Systemet garanterar också att lönen med alla tillägg blir korrekt, utan att personalen behöver kunna kollektivavtalet i detalj.

Läs mer om PAJP och hur ni kan effektivisera er personaladministration

Fakta

PAJP ger ProTrain effektiviserar administrationen genom att skapa både löne- och faktureringsunderlag från personalens inrapporterade arbetstid

Verktyg

PAJP